Hoạt động nghiên cứu    /  Chính sách CL
Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Ngày đăng: 17/06/2014
Từ sau những năm 1980, thủy sản là ngành sản xuất gắn bó chặt chẽ với thị trường xuất khẩu và đi tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ba năm liên tiếp gần đây, giá trị xuất khẩu thủy sản đều đạt trên 6 tỷ USD, năm 2013 đạt 6,724 tỷ USD. Thủy sản đã đóng góp khoảng 3,1% GDP và gần 6,35% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết việc làm cho trên 4,5 triệu lao động, đồng thời là nhân tố tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, góp phần làm thay đổi diện mạo bức tranh kinh tế xã hội vùng nông thôn ven biển, vùng miền núi, hải đảo …

Tập kết thủy sản khai thác tại cảng cá Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sự cần thiết phải tái cơ cấu ngành thủy sản

Tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế thủy sản năm sau luôn cao hơn năm trước nhưng chất lượng tăng trưởng kinh tế thủy sản chưa cao, chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng, chưa chú trọng đến chiều sâu. Phân tích sự tăng trưởng kinh tế thủy sản thời gian qua cho thấy, tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn - chiếm 62,42%, dựa vào lao động - 19,38%, trong khi yếu tố khoa học công nghệ còn chiếm tỷ trọng thấp - 18,2%.

Ngoài ra, tình hình trong nước và thế giới gần đây có nhiều biến động do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, vấn đề toàn cầu hóa và bảo hộ sản xuất thủy sản ở các thị trường, hàng loạt các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại được dựng lên… đã tác động rất lớn đến ngành thủy sản trong nước.

Xuất phát từ yêu cầu khách quan của ngành thủy sản, thực hiện Chương trình hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh”, Tổng cục Thủy sản đã xây dựng Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu trong ngành thủy sản.

Mục tiêu chung của Đề án là phát triển ngành thủy sản bền vững cả về kinh tế - xã hội - môi trường, xây dựng ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 6%/năm. Trong đó, khai thác thủy sản 3%/năm; nuôi trồng thủy sản 8%/năm và xuất khẩu thủy sản trên 6%/năm. Thu nhập bình quân lao động thủy sản cao gấp 2,5 lần so với năm 2010.  Gần 70% cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản và 100% cơ sở xây dựng mới đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

Trọng tâm nội dung tái cơ cấu ngành thủy sản tập trung vào 4 lĩnh vực chính là khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, dịch vụ thủy sản, và theo các hướng sau:

Lĩnh vực khai thác thủy sản: Tái cơ cấu theo hướng giảm số lượng tàu và sản lượng khai thác ven bờ, tăng sản lượng khai thác xa bờ. Cụ thể đến năm 2020, tổng số tàu cá giảm còn khoảng 110.000 chiếc, sản lượng đạt từ 2,4 - 2,6 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác xa bờ chiếm 63,6%, sản lượng khai thác ven bờ chiếm 36,4%. Cơ cấu đội tàu gồm: tàu công suất 20 CV chiếm 34,5%, từ 20 - 90CV chiếm 38,2%, trên 90 CV chiếm 27,3%. Cơ cấu nghề gồm: nghề lưới rê chiếm 35%; nghề câu 24%; nghề lưới kéo 15%; nghề lưới vây 8%; nghề vó, mành 5%, nghề cố định 1%, các nghề khác 12%.

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Tái cơ cấu theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển nuôi các đối tượng chủ lực, có lợi thế so sánh trong xuất khẩu như cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi, nhuyễn thể. Cụ thể đến năm 2020, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 4,5 triệu tấn, trong đó tôm nước lợ 0,7 triệu tấn, cá tra 1,8 - 2 triệu tấn, còn lại là các đối tượng khác. Đảm bảo 100% giống thủy sản sản xuất đạt chất lượng, đặc biệt là giống tôm sú, tôm chân trắng sạch bệnh.

 Lĩnh vực chế biến thủy sản: Tái cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng sản phẩm chế biến thô và sơ chế, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến giá trị gia tăng có thương hiệu trên thị trường thế giới, hình thành kênh phân phối thủy sản trực tiếp đến người tiêu dùng tại các thị trường quốc tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo ISO, HACCP, GMP, SSOP… đáp ứng nhu cầu và thị hiếu văn hóa tiêu dùng của từng thị trường. Cụ thể đến năm 2020, thị trường EU chiếm tỷ trọng 21%, thị trường Nhật Bản chiếm 20%, thị trường Mỹ chiếm 19%, các thị trường khác chiếm 40% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Lĩnh vực dịch vụ thủy sản: Tái cơ cấu theo hướng đầu tư nâng cấp phát triển cơ khí đóng sửa tàu cá, các ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất ngư cụ, giống, thức ăn, nước đá, kho lạnh, chợ cá đầu mối, và các thiết bị nghề cá khác ở 6 trung tâm nghề cá lớn và các tỉnh trọng điểm nghề cá (Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và Trung tâm thủy sản vùng ĐBSCL đặt tại Cần Thơ). Ưu tiên đầu tư cảng cá loại I kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng. Hình thành hệ thống cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão trên các hải đảo nhằm hỗ trợ ngư dân khai thác tại các vùng biển xa.

 

Giải pháp thực hiện

Nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến ngành thủy sản trong bối cảnh nền kinh tế đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với thế giới, cần thực hiện 7 nhóm giải pháp sau để tái cơ cấu thành công ngành:

Thị trường: Đổi mới phương thức xúc tiến thương mại và phát triển thị trường theo hướng các hội, hiệp hội và doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp tổ chức phát triển các hình thức xuất khẩu trực tiếp không qua trung gian, Nhà nước giữ vai trò xây dựng cơ chế chính sách.

Khoa học công nghệ: Định kỳ hàng năm điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ và thiết bị bảo quản trên tàu cá; áp dụng công nghệ GIS trong quản khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu công nghệ sản xuất giống chủ lực sạch bệnh - đặc biệt là công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú ý thủy sản, tìm kiếm nguồn nguyên liệu bổ sung thay thế bột cá, dầu cá; phát triển các loại thức ăn có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp, giá thành hợp lý; nghiên cứu công nghệ nuôi an toàn sinh học, công nghệ nuôi tuần hoàn tiết kiệm nước, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, đặc biệt chú ý đến các công nghệ chế biến thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản.

Cơ chế chính sách: Cần xây dựng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi khai thác từ ven bờ ra xa bờ; chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo; chính sách phát triển thủy sản miền núi phía bắc, Tây Nguyên và hải đảo xa của Tổ quốc; chính sách khuyến khích chế biến các mặt hàng giá trị gia tăng, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất giống, hiện đại tàu cá, bảo quản sau thu hoạch; chính sách áp dụng cho khai thác và nuôi trồng thủy sản có chứng nhận.

Vốn đầu tư: Nâng tỷ trọng đầu tư công cho lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 7%, và giai đoạn 2016-2020 đạt trên 10% trong tổng vốn đầu tư toàn ngành nông nghiệp; khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực thủy sản thông qua hình thức PPP.

Quy hoạch và lập kế hoạch: Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất thực hiện giữa chiến lược, quy hoạch và kế hoạch hàng năm thông qua việc xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện.

Tổ chức quản lý: Tập trung chủ yếu vào việc tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập quốc tế; tổ chức lại sản xuất trên biển theo mô hình kinh tế hợp tác đối với khai thác xa bờ và mô hình đồng quản lý nghề cá đối với khai thác ven bờ; tổ chức lại nuôi trồng thủy sản theo hình thức hợp tác, liên kết thành tổ hợp tác, tổ chức cộng đồng hoặc hợp tác xã đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, đồng thời tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm đối với các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; tổ chức lại các cơ sở chế biến thủy sản gắn với cụm công nghiệp, vùng sản xuất nguyên liệu tập trung đảm bảo đạt các tiêu chuẩn theo quy định về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; không cấp phép đầu tư xây dựng mới các cơ sở chế biến thủy sản thô và sơ chế xuất khẩu; tổ chức lại dịch vụ hậu cần thủy sản thông qua hình thành 6 trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm, tạo động lực để hiện đại hóa nghề cá.

Hợp tác quốc tế: Chủ động tích cực tham gia các hoạt động đàm phán đa phương và song phương như ASEAN, APEC, APAC…, các tổ chức phi chính phủ để tranh thủ thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt tích cực tham gia đàm phán phân định vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và hợp tác đánh cá với các nước và trong khu vực để đưa tàu cá và thuyền viên Việt Nam đi khai thác hợp pháp ở vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện Đề án, Tổng cục Thủy sản sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Đề án cụ thể theo hướng đơn vị nào làm gì, làm đến đâu và làm như thế nào, giao đến từng đơn vị làm cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đánh giá hàng năm và từng giai đoạn cụ thể, trên cơ sở đó điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Với việc thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp nêu trên, hy vọng sẽ đạt được các mục tiêu cơ bản của Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản”, tạo bước chuyển mới mạnh mẽ để tiếp tục phát triển ngành theo hướng bền vững, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế của đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do Đảng và Nhà nước đề ra.

                                                                                     TS. Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

 

                                                                            Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

 

 

 

 

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.