Hoạt động nghiên cứu    /  Chính sách CL
Một số chính sách phát triển nuôi biển bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày đăng: 05/02/2015
Chiến lược phát triển kinh tế biển đã được các cấp, ngành quan tâm và đề cập khá nhiều trong các văn kiện, văn bản pháp quy. Trong đó, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển của cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế chung, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, giữ vững an ninh quốc phòng; đồng thời giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực biển và ven biển.

Hình: Khu nuôi lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn

                      (Nguồn: Phân viện Quy hoạch Thủy sản phía Nam, 2014)

Phát huy lợi thế tiềm năng của tỉnh ven biển, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành những chủ trương, chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển từ trước. Đó là, Quyết định số 1548/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển nuôi vùng cửa sông và biển đảo bao gồm các vịnh ven biển huyện Côn Đảo (vịnh Bến Đầm, vịnh Côn Sơn và vịnh Đông Bắc) và vùng cửa sông Chà Và thuộc xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Những vùng này  thích hợp cho việc phát triển các đối tượng hải sản có giá trị kinh tế cao với hình thức nuôi lồng bè với các đối tượng như: cá mú, cá hồng, cá bớp, cá chim, tôm hùm đá, hàu, nuôi trai lấy ngọc, sinh vật cảnh và nuôi bãi bồi nhuyễn thể hai mảnh vỏ như hàu, sò huyết,…

Với chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch là mô hình nuôi lồng bè đến năm 2015 đạt được 4.600 lồng và đến năm 2020 tăng lên là 5.300 lồng. Trong đó, diện tích nuôi cá biển và sinh vật cảnh đến 2020 là 500 ha. Nuôi trai lấy ngọc 100 ha, nuôi bãi bồi nhuyễn thể hai mảnh vỏ là 230 ha (2020).

Ngày 18/6/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2014/ QĐ-UBND, về quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điều đáng quan tâm là chính sách giao mặt nước cho đối tượng thụ hưởng là cá nhân sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là người trực tiếp nuôi mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản và cá nhân sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm nghề khai thác thủy sản ven bờ nay chuyển sang nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Với chính sách này sẽ không thu tiền sử dụng để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ, thời hạn giao mặt nước lâu dài là 20 năm để các hộ nuôi yên tâm sản xuất.

Trong bối cảnh về tình hình biển Đông, mới đây Nghị định 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đã được ban hành kịp thời làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế biển và giữ gìn an ninh trên biển. Đối với lĩnh vực nuôi trồng được Nhà nước quan tâm về chính sách đầu tư tại Khoản 4, Điều 3, là ngân sách Trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển bao gồm hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi, hệ thống neo lồng bè. Và chính sách thuế tại Khoản 4, Điều 6, miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, Bộ NN và PTNT cũng đã phê duyệt các quy hoạch nuôi biển cho cả nước như: Quyết định số 1523/QĐ-BNN-TCTS, ngày 08/07/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1628/QĐ-BNN-TCTS, ngày 20/07/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020. Đây là những làm căn cứ pháp lý để các tỉnh quy hoạch nuôi biển trên địa bàn. Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bám sát và triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu  đến năm 2020.

Tiềm năng phát triển nuôi biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn khá lớn, tỉnh cũng đã có những định hướng cụ thể để khai thác tiềm năng và sử dụng hợp lý, có hiệu quả mặt nước NTTS vùng cửa sông, ven biển của địa phương. Vì vậy, tỉnh cần tập trung vào một số định hướng như: Tập trung đầu tư đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản lồng bè trên biển, nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vùng bãi triều theo chiều sâu với hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh và nuôi sinh thái. Chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản, kết hợp với tham quan du lịch. Thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ với những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao; đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm thuỷ sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nuôi. Phát triển nuôi đa loài trong khu vực quy hoạch nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước và giảm nguy cơ dịch bệnh. Ưu tiên những loài có giá trị kinh tế cao, sản lượng lớn; đối tượng nuôi lồng bè chủ lực như: cá bớp, cá mú, cá mhim, cá mhẽm, cá hồng, cá cam, hàu, trai ngọc, tôm hùm đá (tôm kẹt); nuôi bãi triều như: hàu, sò huyết, vẹm vỏ xanh. Nuôi cá lồng bè từng bước tăng tỷ trọng sử dụng thức ăn công nghiệp giảm áp lực khai thác nguồn lợi hải sản tự nhiên làm thức ăn trong quá trình nuôi, nhằm bảo vệ nguồn lợi và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. Hình thành mô hình quản lý cộng đồng gắn với sinh kế người dân địa phương. Trong đó vai trò của các cơ sở nuôi là hạt nhân, điều phối, thống nhất các hoạt động quản lý về môi trường, dịch bệnh, mùa vụ nuôi, con giống, thức ăn,…

Bên cạnh đó cần tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở nuôi với các ngành nghề khác như: Nhà cung cấp đầu vào (Cơ sở sản xuất con giống, Cty/Đại lý thuốc, hóa chất, thức ăn thủy sản); liên kết với các thương lái, nậu vựa, doanh nghiệp CBTS; liên kết với các viện, trường và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bao gồm nhân viên kỹ thuật và công nhân có tay nghề qua tập huấn; người nuôi cần liên kết với các ngân hàng để tiếp cận nguồn vốn tín dụng hoặc các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ theo chính sách.  Thực hiện chính sách giao, cho thuê mặt nước khu vực ven biển, ven đảo cho các thành phần kinh tế để NTTS ổn định, lâu dài. Khi hết hạn giao, cho thuê nếu có nhu cầu sử dụng tiếp và không bị sai phạm thì tiến hành các thủ tục giao, cho thuê lại để sử dụng. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển NTTS ven biển, ven đảo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành nghề thủy sản theo quy hoạch NTTS ven biển, ven đảo của tỉnh.

ThS. Lê Đức Liêm

 

 

 

 

 


 


 

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.