Hoạt động nghiên cứu    /  Chính sách CL
Hướng đi cho nuôi trồng hải sản trên biển và hải đảo của Việt Nam
Ngày đăng: 03/08/2015
Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km và trên 1 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế biển, hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều eo vịnh đã tạo điều kiện thuận lợi lớn cho phát triển nghề nuôi trồng hải sản (NTHS) trên biển và hải đảo. Để khai thác và sử dụng tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

NTHS nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy

sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và hải đảo.

 

Mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển và hải đảo có vai trò, vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của nước ta. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển NTHS trên biển và hải đảo tạo điều kiện thuân lợi cho các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực NTHS trên biển, hải đảo. Một số chính sách tiêu biểu như giao và cho thuê mặt nước biển; đầu tư và hỗ trợ đầu tư cho công tác quy hoạch, nhập khẩu giống, đào tạo cán bộ, ưu tiên bố trí kinh phí khuyến ngư cho NTHS trên biển và hải đảo. Do đó, trong những năm qua NTHS nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và hải đảo.

Bên cạnh những mặt đạt được thì NTHS trên biển và hải đảo của nước ta vẫn còn không ít những tồn tại, yếu kém; kết quả sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; không đạt được mục tiêu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, trong đó đặc biệt phải kể đến là do NTHS còn mang tính tự phát, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho phát triển còn thiếu và chưa đồng bộ, công nghệ NTHS lạc hậu; đồng thời sản xuất đang phải đối mặt với không ít thách thức liên quan tới những rủi ro về môi trường, thị trường, thiên tai… dẫn đến hiệu quả NTHS mang lại còn thấp, chưa ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình phát triển.

Tồn tại hạn chế

Đa số các vùng NTHS trên biển và hải đảo bằng các lồng bè nhỏ, khả năng chịu đựng sóng gió thấp nên gặp nhiều rủi ro trong sản xuất. Phần lớn các mô hình NTHS trên biển và hải đảo sử dụng thức ăn tươi sống nuôi cá, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp, thời gian nuôi kéo dài làm tăng rủi ro trong sản xuất cũng như gây ô nhiễm môi trường.

Các hộ dân thường sinh sống trên các lồng bè, nguồn nước thải sinh hoạt hầu hết không được thu gom và xử lý, đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Giống loài nuôi biển không được đầu tư nghiên cứu đúng mức, do đó không đa dạng về giống loài nuôi theo đặc thù của từng vùng biển.

Dịch vụ hậu cần phục vụ nuôi biển cũng như chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ chưa được quan tâm đầu tư. Một số chủ trương chính sách được xây dựng ban hành, song khả năng tiếp cận với nguồn vốn, các ưu đãi từ chính sách gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống chính sách có nhiều bất cập nhưng chậm được điều chỉnh để thúc đẩy sản xuất.

Đầu tư lồng hiện đại chịu được sóng gió chỉ có doanh nghiệp mới có đủ tiềm lực để đầu tư, người dân không thể đầu tư sản xuất ở quy mô lớn do không đủ vốn, vì thế việc xã hội hóa NTHS trên biển đảo gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân  

Mặc dù nguồn vốn hạn chế, song lại đầu tư dàn trải, do đó hiệu quả cơ sở hạ tầng dịch vụ không cao. NTHS trên biển gặp rất nhiều rủi ro như gió bão, thị trường tiêu thụ,… song chính sách hỗ trợ của nhà nước quan tâm chưa đúng mức, do đó NTHS trên biển rất khó phát triển. Đầu tư cho nghiên cứu về nuôi biển không đáng kể so với mong muốn và kỳ vọng phát triển NTHS trên biển.

Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các hoạt động của các ngành kinh tế trên biển như NTHS, du lịch, nghiên cứu,…. để giảm rủi ro và tăng hiệu quả đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng. Tập trung đầu tư và thu hút nguồn lực phát triển nuôi thủy sản trong nội địa và khu vực ven biển, do đó nuôi biển chưa được quan tâm đầu tư phát triển.

Thiếu điều tra, nghiên cứu đặc điểm các vùng biển, do đó khó khăn trong việc lập quy hoạch để phát triển NTHS. Môi trường vùng ven biển ngày càng bị ô nhiễm do hoạt động của các ngành kinh tế, đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nghề NTHS trên biển và ven đảo. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng biến đổi khí hậu, mưa bão,… ngày càng tăng về số lượng và mức độ, đây là nguyên nhân cản trở hoạt động NTHS trên biển và hải đảo.

Định hướng phát triển NTHS trên biển và ven đảo

Phát triển theo vùng biển

Phát triển nuôi trồng thủy sản trên 5 vùng biển theo thứ tự ưu tiên: Phát triển NTHS khu vực biển ven bờ, eo vịnh, ven các đảo (ưu tiên các đảo có dân cư sinh sống) và vùng biển mở, biển khơi.

Vùng biển Vịnh Bắc bộ (Quảng Ninh - Quảng Trị): Phát triển nuôi ven biển ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Quảng Trị. Phát triển nuôi biển eo vịnh và ven đảo: Khu vực Bái Tử Long, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn cỏ (Quảng Trị), Hòn Ngư (Nghệ An).

Vùng ven biển miền Trung (Quảng Bình - Khánh Hòa): Phát triển nuôi thủy sản khu vực biển ven bờ các tỉnh ven biển. Phát triển nuôi biển khu vực eo vịnh các tỉnh từ Quảng Bình - Khánh Hòa.

 

Vùng biển Đông Nam bộ (Ninh Thuận - Cà Mau): Phát triển nuôi thủy sản khu vực biển ven bờ ở các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Phát triển nuôi ở các eo vịnh, khu vực ven các đảo: Phú Quý, Côn Đảo, Côn Sơn, Hòn Khoai.

Vùng biển Tây Nam bộ (Cà Mau - Kiên Giang): Phát triển nuôi thủy sản khu vực biển ven bờ ở các tỉnh ven biển từ Cà Mau (biển Tây) đến Kiên Giang. Phát triển nuôi thủy sản quanh các đảo khu vực Phú Quốc, Kiên Hải.

Vùng giữa Biển Đông: Phát triển nuôi thủy sản quanh các cụm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Phát triển theo đối tượng

Cá biển: Nuôi cá biển tập trung quy mô công nghiệp: Tập trung ở các vịnh kín lớn, bán kín  như vịnh Đà Nẵng (Tp. Đà Nẵng), vịnh Xuân Đài, Vũng Rô (Phú Yên); vịnh Bình Ba-Cam Ranh (Khánh Hòa); Phú Quốc, Thổ Châu (Kiên Giang) và ở vùng biển các tỉnh: Quảng Ninh, Phú Yên, Khánh Hòa và Kiên Giang. Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) và vịnh Cát Bà (Hải Phòng) chỉ nuôi ở một số khu vực và nuôi vỗ cá bố mẹ cho sinh sản nhân tạo. Đối tượng nuôi là cá song vua, cá giò, cá hồng bạc, cá hồng mỹ, cá cam, cá măng và một số đối tượng khác.

Nuôi cá biển trong ao đất: Phát triển rải rác ở hầu hết các tỉnh nhưng sẽ tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Khánh Hòa, Phú Yên. Các đối tượng nuôi trong ao đất bao gồm cá vược (chẽm), cá song, cá hồng bạc, cá tráp, cá bớp, cá nhụ và một số đối tượng khác.

 Nuôi lồng nhỏ ở khu vực biển ven bờ có thể phát triển ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang. Các đối tượng nuôi bao gồm cá vược (chẽm), cá hồng Mỹ và một số đối tượng khác.

Rong biển: Trồng rong tập trung ở các tỉnh ven biển Bắc bộ và ven biển Trung bộ và ven các đảo khu vực Đông, Tây Nam bộ. Ba loài được trồng chủ yếu là rong câu,  rong sụn và rong nho.

Cá cảnh: Sản xuất và kinh doanh thủy sinh vật cảnh nước ngọt, lợ và mặn phục vụ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu tại các đô thị lớn và xuất khẩu ra nước.

Để phát triển NTHS trên biển và hải đảo tương xứng với tiềm năng về điều kiện tự nhiên cần thiết phải có một hệ thống giải pháp phù hợp, đồng bộ từ khoa học công nghệ đến chính sách ưu đãi về vốn tín dụng, thuế, đầu tư, chế biến, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm,…để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những thành tựu đã đạt được. Có như vậy nghề NTHS trên biển mới đạt được các mục tiêu được Đảng và Nhà nước đề ra trong những năm tiếp theo./.

 

TS. Nguyễn Thanh Hải

 

 

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.