Thông báo

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2019

Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2019

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức năm 2019

Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc viết bài cho Tuyển tập chính sách nghề cá năm 2019

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, năm 2019 Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản tiếp tục xuất bản Tuyển tập chính sách nghề cá. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Trang 1 / 1 1
 
Tin tức
 Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản   (24/02/2020 12:00:00 SA)
 Dự báo xuất khẩu tôm sang EU đạt 800 triệu USD trong năm 2020   (20/02/2020 12:00:00 SA)
 Hợp tác công tư “xây” hạ tầng thuỷ sản   (18/02/2020 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản năm 2020: Bám sát khuyến nghị của EC   (03/02/2020 12:00:00 SA)
 Phải có chiến lược, giải pháp phát triển cụ thể cho từng giai đoạn để tạo tiền đề tự chủ về tổ chức, nhiệm vụ và tài chính   (14/01/2020 12:00:00 SA)
 Toàn cảnh kinh tế thủy sản năm 2019 và dự báo năm 2020   (31/12/2019 12:00:00 SA)
 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt 8,8 tỷ USD   (23/12/2019 12:00:00 SA)
 Sản xuất thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 5,4%   (06/11/2019 12:00:00 SA)
 Cá tra trước cơ hội phục hồi ở Mỹ   (23/10/2019 12:00:00 SA)
 Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam   (22/10/2019 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...