Tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình hợp tác, liên kết điển hình trong nông nghiệp

  • 14/11/2023 12:00:00 SA
  • 78
  • Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ tôm ", từ ngày 8-12/11/2023, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản đã triển khai hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình hợp tác, liên kết điển hình trong nông nghiệp tại Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo tham vấn góp ý Đề án “Xây dựng Trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu thủy sản khu vực ven biển”

Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất tiêu thụ tôm hùm

Tin tức

Tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình hợp tác, liên kết điển hình trong nông nghiệp

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ tôm ", từ ngày 8-12/11/2023, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản đã triển khai hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình hợp tác, liên kết điển hình trong nông nghiệp tại Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động nghiên cứu

Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 9,2 tỷ USD trong năm 2022

Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 đạt 2,1 triệu tấn, trị giá 9,2 tỷ USD, tăng 3,86% về lượng và 3,53% về trị giá so với năm 2021.

Góc nhìn

Góc nhìn độc giả....(demo)

Góc nhìn demo

 Góc nhìn độc giả....(demo)   (09/10/2019 12:00:00 SA)
Thư viện

Danh mục các báo cáo khoa học

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ I NĂM 2018

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong phát triển ngành Thủy sản, Thư viện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản xin trân trọng giới thiệu những cuốn sách mới năm 2018.

Danh mục sách tham khảo

Văn bản pháp quy
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Chính sách   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác quốc tế   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng GIS, Viễn thám và Môi trường   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NĂM 2019   (08/08/2019 12:00:00 SA)
 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NĂM 2018   (10/08/2018 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...