Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

  • 11/04/2024 12:00:00 SA
  • 222
  • Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập ngày 7/5/1984. Viện đã và đang được giao trọng trách quan trọng trong nghiên cứu, tư vấn kinh tế, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024

Ngành nuôi biển ngóng chờ quy hoạch không gian biển quốc gia

Tin tức

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập ngày 7/5/1984. Viện đã và đang được giao trọng trách quan trọng trong nghiên cứu, tư vấn kinh tế, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Hoạt động nghiên cứu

Cải thiện an sinh động vật trong chuỗi tôm tại Việt Nam

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (VIFEP) sẽ hợp tác với Đại học Stirling (Vương quốc Anh) cùng thực hiện dự án: “Đánh giá thực trạng nhận thức, hành vi, thực hành tốt và đề xuất các giải pháp liên quan đến cải thiện phúc lợi động vật trong chuỗi giá trị tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”.

Góc nhìn

Góc nhìn độc giả....(demo)

Góc nhìn demo

 Góc nhìn độc giả....(demo)   (09/10/2019 12:00:00 SA)
Thư viện

Danh mục các báo cáo khoa học

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ I NĂM 2018

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong phát triển ngành Thủy sản, Thư viện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản xin trân trọng giới thiệu những cuốn sách mới năm 2018.

Danh mục sách tham khảo

Văn bản pháp quy
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Chính sách   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác quốc tế   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng GIS, Viễn thám và Môi trường   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NĂM 2019   (08/08/2019 12:00:00 SA)
 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NĂM 2018   (10/08/2018 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...