Videos

Nuôi trồng thủy sản thông minh

Hướng tới nuôi trồng thủy sản thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững-Cơ hội của nước mặn

VIETGAP và tình hình nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Sản xuất vải theo hướng VietGap

Xây dựng nông thôn mới: Tái cơ cấu ngành thủy sản

Mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với BĐKH

Festival thủy sản Việt Nam Phú Yên 2014 - VTV Phú Yên

Đạo luật nông trại Mỹ gây khó khăn cho cá da trơn xuất khẩu

Trang 1 / 1 1
 
Tin tức
 Phải có chiến lược, giải pháp phát triển cụ thể cho từng giai đoạn để tạo tiền đề tự chủ về tổ chức, nhiệm vụ và tài chính   (14/01/2020 12:00:00 SA)
 Toàn cảnh kinh tế thủy sản năm 2019 và dự báo năm 2020   (31/12/2019 12:00:00 SA)
 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt 8,8 tỷ USD   (23/12/2019 12:00:00 SA)
 Sản xuất thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 5,4%   (06/11/2019 12:00:00 SA)
 Cá tra trước cơ hội phục hồi ở Mỹ   (23/10/2019 12:00:00 SA)
 Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam   (22/10/2019 12:00:00 SA)
 Sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 5.964 nghìn tấn, tăng 5,4%   (14/10/2019 12:00:00 SA)
 Lập chiến lược nuôi, trồng thủy sản   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Nuôi trồng thủy sản phía Bắc chưa tương xứng tiềm năng   (11/10/2019 12:00:00 SA)
 Việt Nam-Na Uy hợp tác phát triển ngành nuôi biển và chế biến thủy sản   (11/10/2019 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...