Thông báo về việc viết bài cho Tuyển tập chính sách nghề cá năm 2019


(10/09/2019 12:00:00 SA)

1.     Chủ đề

 THỦY SẢN  VIỆT NAM - TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG

2. Nội dung bài viết

- Bài viết được chọn đăng trong Tuyển tập 2019 là những bài viết phản ánh những vấn đề về chính sách chiến lược và quy hoạch ngành, địa phương về các lĩnh vực trong phát triển thủy sản. (Khai thác và vảo vệ nguồn lợi;  Nuôi trồng thủy sản; Chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản; Cơ khi đóng tầu thuyền và dịch vụ thủy sản). Phát triển kinh tế thủy sản thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Khoa học công nghệ trong thực tiễn sản xuất thủy sản. Các mô hình quản lý nghề cá, mô hình hợp tác xã thuỷ sản. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển thuỷ sản. Các vấn đề về môi trường tác động tới sự phát triển thủy sản. Công tác bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành thủy sản. Công tác quản lý nhà nước trong ngành thủy sản…

- Bài viết chưa được đăng trong các Tuyển tập trước của Viện.

- Bài viết chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác. (Đây là quy định bắt buộc).

3. Tác giả

- Cán bộ khoa học thuộc Viện, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia bài viết.

- Bài của các cán bộ khoa học thuộc Viện phải thông qua lãnh đạo đơn vị mới gửi cho Ban biên tập.

4. Hình thức

- Bài được đánh máy một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12.

- Cấu trúc chi tiết của một bài viết gồm các phần sau: Tiêu đề, Tên tác giả, Tóm tắt, Từ khóa,  Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu,  Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Bàn luận, Kết luận có thể ghép với bàn luận, Lời cảm ơn, Tài liệu tham khảo, Phụ lục.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Tên tác giả trong và ngoài Viện cần ghi rõ nơi đang công tác.

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, có chú thích rõ ràng.

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn.

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải.

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo.

- Bài dài không quá 20 trang (kể cả hình vẽ).

5. Quy trình biên tập

- Viện sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định.

- Ban biên tập sẽ biên tập các bài viết.

- Bài được chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

6. Quyền lợi  tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân  có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua năm 2019.

- Bài được chọn đăng và nộp đúng hạn của các tác giả là CBVC thuộc Viện được hưởng nhuận bút khuyến khích 400.000đ/bài; phản biện 200.000đ/bài (kể cả bài phản biện đề nghị không được đăng).

- Được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước.

- Tác giả có bài chọn đăng và các phản biện được tặng 1 quyển tuyển tập.

- Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tuyển tập vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động phục vụ lợi ích chung của Viện.

7. Thời gian nhận bài

-  Phòng Tổ chức, Hành chính bắt đầu nhận bài từ 01/10/2019 đến 31/10/2019

Trên đây là một số nội dung chính của việc thực hiện Tuyển tập nghề cá năm 2019. Đề nghị các đơn vị  thuộc Viện, các cộng tác viên khoa học trong và ngoài nước, các NCS tích cực tham gia xây dựng Tuyển tập nghề cá năm 2019 của Viện.

Xem thêm >>

Tin tức
 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Viện và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động   (22/03/2023 12:00:00 SA)
 Họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3   (10/03/2023 12:00:00 SA)
 Tập huấn về Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản   (04/01/2023 12:00:00 SA)
 Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố   (25/11/2022 12:00:00 SA)
 Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp   (24/11/2022 12:00:00 SA)
 Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam   (13/10/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (30/09/2022 12:00:00 SA)
 Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Ngành thủy sản gia tăng giá trị từ chế biến sâu   (21/09/2022 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...