Trang chủ   >  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021


(04/06/2021 12:00:00 SA)

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3189/BNN-KHCN ngày 28/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới  năm 2021.