Trang chủ   >  

Ngành nông nghiệp hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022


(23/09/2022 12:00:00 SA)

Tiếp nối chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới đã được phát động tại Chiến dịch năm 2021 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới” (Every small action makes a world of difference) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.