Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai và thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển đồng bằng Bắc bộ và đề xuất các giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai.


(07/05/2018 12:00:00 SA)


1. Tên đề tài:

Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai và thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển đồng bằng Bắc bộ và đề xuất các giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai.

2. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Xuân Trịnh

3. Thư ký KH: ThS. Nguyễn Thị Lệ

 

4. Thành viên chính:

PGS.TS Doãn Hà Phong

TS. Nguyễn Xuân Hiển

TS. Cao Lệ Quyên

TS. Nguyễn Thanh Hải

Th.S Đỗ Đức Tùng

Th.S Trần Văn Tam

Th.S Nguyễn Thị Lệ

Th.S Trần Trung Kiên

Th.S Trịnh Quang Tú

 

5. Mục tiêu của đề tài:

1) Đánh giá được rủi ro đa thiên tai ở khu vực ven biển đồng bằng Bắc bộ và  những thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản.

2) Đề xuất được các giải pháp chia sẻ rủi ro đa thiên tai phù hợp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển.

 

6. Các nội dung nghiên cứu chính:

+ Nội dung 1: Đánh giá tình hình nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) trong 20 năm qua, những thành công thất bại và những thiệt hại do thiên tai gây ra;

+ Nội dung 2: Đánh giá rủi ro đa thiên tai đối với NTTS khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ;

+ Nội dung 3: Đánh giá những thiệt hại do đa thiên tai có thể gây ra đối với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển đồng bằng Bắc bộ;

+ Nội dung 4: Xây dựng và đề xuất được giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển ĐBBB.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016 – 3/2019.

8. Tổng kinh phí thực hiện: 4.950.000.000 đồng (Theo phương thức khoán chi từng phần).

 

Xem thêm >>

Phê duyệt đề án phát triển thủy sản huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030
+ Dự án “Quy hoạch chi tiết nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đến năm 2020”.
+ Dự án “Quy hoạch phát triển thủy sản huyện Hải Hà đến năm 2020”; Dự án“QHPT Thủy sản tỉnh Long An đến năm 2020”.
+ Dự án “Quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030” .
+ Dự án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
Tin tức
 Nguồn cung toàn cầu suy giảm, xuất khẩu tôm Việt Nam có thể tăng 15% năm nay   (26/02/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tháng 1 tăng mạnh hơn 60% và kỳ vọng xuất khẩu năm 2024   (20/02/2024 12:00:00 SA)
 Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024   (15/02/2024 12:00:00 SA)
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 kết hợp Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.   (26/01/2024 12:00:00 SA)
 Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024   (26/01/2024 12:00:00 SA)
 Hướng tới mục tiêu 100% các hồ tự nhiên được đánh giá nguồn lợi thủy sản   (24/01/2024 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030   (23/01/2024 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản sau 5 năm gia nhập CPTPP: Thị phần tăng trưởng liên tục   (19/01/2024 12:00:00 SA)
 Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản ký giao ước thi đua cùng các đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT   (17/01/2024 12:00:00 SA)
 Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (04/12/2023 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...