Danh mục các báo cáo khoa học


(11/08/2019 12:00:00 SA)


THƯ VIỆN (DANH MỤC
CÁC BÁO CÁC KHOA HỌC)

 
 

Kí hệu xếp giá/
SĐKCB

Tên tài liệu

Chủ biên/Chủ nhiệm đề tài

Năm Xuất bản

 

BC 01 - BC 02

Báo cáo tổng kết kinh tế thủy sản 1976 -1985 hướng nhiệm vụ 1986 - 1990

 

 

 

BC 03

Báo cáo tổng kết ngành thủy sản từ năm 1966 - 1971

 

 

 

BC 04 - BC 05

Công trình trại cá giống Pháp Vân (luận chứng kinh tế)

Trần Viết Giáp

1986

 

BC 06

Dự án di dân phát triển vùng kinh tế mới Đồng Bé - Hòa Tam - Tuy Hòa - Phú Yên

 

 

 

BC 07 - 08

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản vùng Bãi Bồi ven Biển huyện Kim Sơn - Ninh Bình

 

1992

 

BC 10

Báo cáo công tác giống nuôi thủy sản

 

 

 

BC 13

Đánh giá tình hình nước thải thuộc khu vực huyện Thanh Trì - Hà Nội

 

1985

 

BC 14 - BC15

Hiện trạng thủy lợi huyện Thanh Trì

 

1985

 

BC 16 -BC18

Báo cáo tổng kết kinh tế thủy sản 1976 -1985 hướng nhiệm vụ 1986 - 1990

 

1989

 

BC 19

Báo cáo hiện trạng nghề chế biến và tiêu thụ Hải Sản tỉnh Bình Thuận

 

1996

 

BC 20

Báo cáo tổng kết công nghiệp khai thác hải sản tỉnh Kiên Giang(theo chỉ thị số 01- TS - CT)

 

1994

 

BC 21

Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cơ quan Bộ Thủy Sản nhiệm kì thứ XIV phương hướng và nhiệm vụ của Đảng Bộ nhiệm kỳ thứ XV(1994 - 1996)

 

1994

 

BC 22

Tổng quan phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1997 - 2010. Tỉnh Vĩnh Phúc

 

1997

 

BC 23

Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sự phát triển nghề cá

 

1996

 

BC 24

Báo cáo tổng kết nuôi trồng thủy sản

 

 

 

BC 25

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2001 và biện pháp thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội  năm 2002 của nghành Thủy Sản Phú Yên

 

2001

 

 

 

 

 

 

BC 26

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 1995 và 4 năm 1992 - 1995. Phương hướng
 nhiệm vụ kế hoạch năm 1996 và 5 năm 1996 - 2000 của ngành thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu

 

1996

 

BC 27

Tóm tắt báo cáo những điều kiện tự nhiên của biển Đông và thềm lục địa Việt Nam ảnh
 hưởng đến  nghề Hải Sản

Lê Đức tổ, Đoàn Văn Bộ, Phạm Văn Huấn

1996

 

BC 28

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nhà máy mới hoàn chỉnh chế biến thủy Hải Sản cao
 cấp xuất khẩu tại Phan Thiết: công suất tốc độ sản phẩm đưa vào là 500kg/giờ

 

1995

 

BC 29

Dự án nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản Hàn Lâm

 

1995

 

BC 30

Báo cáo tình hình thủy sản định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản xuất khẩu tỉnh Trà Vinh đến năm 2000

 

1993

 

BC31

Giới thiệu một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho vùng nông nghiệp huyện Thanh Trì

 

2003

 

BC 32 - BC33

Dự án đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng tại Châu Thổ Sông Hồng

 

1992

 

BC 34

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài xây dựng mô hình lúa và cá trên vùng thường xuyên ngập lụt ở Hà Trung - Thanh Hóa

 

1996

 

BC 35

Báo cáo về nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam = Report on natural Resoures of Viet Nam

 

1994

 

BC 37

Kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Rô phi

 

1994

 

BC 38

Đề suất một số mẫu tàu cá điển hình phục vụ chương trình khai thác xa bờ

 

1997

 

BC 39

Luận chứng kinh tế kỹ thuật: Dự án công trình nuôi tôm thủy sản vùng kinh tế mới Cồn Ngạn huyện Xuân Thủy - Hà Nam Ninh

Trần Viết Giáp

1988

 

BC 40 - BC 41

Báo cáo tóm tắt: Đề tài nghiên cứu thử nghiệm nuôi tôm trong các ao sử dụng các loại vật liệu chống thấm

Hà Xuân Thông

2001

 

BC 42

Định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ. Thời kỳ 1995 - 2010

 

1994

 

BC 43

Nguồn lợi thủy sản ở vùng biển thuộc các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng

 

1991

 

BC 44 - BC 46

Đánh giá tổng hợp tài nguyên biển Việt Nam phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2005

Chu Văn Thỉnh

1990

 

BC 47

Điều kiện tự nhiên tiềm năng mặt nước môi trường và nguồn lợi thủy sản 6 tỉnh trung du  và miền núi Đông Bắc Việt Nam

 

1993

 

BC 48 - BC 49

Hiện trạng tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì

 

1985

 

BC 50

Điều kiện tự nhiên tiềm năng mặt nước môi trường và nguồn lợi thủy sản 6 tỉnh trung du  và miền núi Đông Bắc Việt Nam

 

1993

 

BC 51

Dự án đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm công nghiệp xã Thanh Phước - Bình Thắng - huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre( báo cáo nghiên cứu khả thi)

 

2000

 

BC 56

Báo cáo khái quát khái Quát tình hình kinh tế - xã hội của các cộng đồng Ngư Dân và các vùng nông thôn ven biển

 

1998

 

BC 57

Báo cáo tóm tắt: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nghành thủy sản thời kì 1991 - 2000 của vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

1990

 

BC 58

Chỉ tiêu kế hoạch năm 1994 nghành thủy sản Quảng Ninh

 

1994

 

BC 59 - BC 60

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ tiếp tục cải tạo, củng cố  hoàn thiện quan hệ sản xuất nghề cá

 

1983

 

BC 61

Báo cáo về tổ chức lại hệ thống và hoạt động của các quốc doanh trong nghành  thủy sản

Hà Xuân Thông

1987

 

BC 62

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1982 và phương hướng nhiệm vụ năm 1983 của ngành thủy sản

 

1983

 

BC 63

Báo cáo tổng kết năm 1989 những bài học của thời kỳ 1981 - 1989 phương hướng nhiệm vụ năm 1990

 

1990

 

BC 64

Báo cáo tổng kết 10 năm (1901 - 1996) và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 1991

 

1991

 

BC 65

Báo cáo tổng kết ngành thủy sản từ năm 1960 - 1964

 

 

 

BC 67 -  BC 68

Sơ đồ phát tiển và phân bố lực lượng sản xuất thời kỳ 1986 - 2000 tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Đình Sành

 

 

BC 69

Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005

 

1998

 

BC 70

Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam (kế hoạch hành động)

 

 

 

BC 75

Báo cáo chung dự án khu nuôi tôm công nghiệp ven đường 14 Kiến Thụy, Đồ sơn thành phố Hải Phòng

Trần Viết GIáp

2000

 

BC 77

Đề án tổng quan kinh tế thủy sản 1993 - 2000

 

1994

 

BC 78

Dự án công trình lấn biển Hoàng Tân - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

 

1995

 

BC 79

Nghiên cứu khảo sát biển cá Cát Bà - huyện Cát Bà - TP. Hải Phòng

 

1992

 

BC 81

Dự án nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế - xã hội hoàng Tân - huyện  Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh

 

1996

 

BC 82

Dự án khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long - Cát Hải - Hải Phòng: Tiên lượng và tổng dự toán giai đoạn nghiên cứu khả thi

 

2001

 

BC 83

Dự án đầu tư di dân khai thác vùng bãi Triều ven biển Hà An II - Yên Hưng

 

1992

 

BC 84

Bản đăng kí tiêu chuẩn môi trường Tiểu khu Đồ Sơn( Dự án khu nuôi tôm công nghiệp ven đường 14, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Hải Phòng)

 

2000

 

BC 85

Đề án  Phân bố lực lượng khai thác cá biển Việt Nam thời kỳ 1986 - 2000

Trần Nhất Anh

1984

 

BC 86

Sơ đồ phân bố và phát triển lực lượng sản xuất ngành thủy sản Minh Hải, thời kỳ 1986 - 1990 - 2000/

Nguyễn Đình Sành, Trần Viết Giáp

1985

 

BC 88

Tóm Tắt: Dự án đầu tư di dân khai thác vùng bãi triều ven biển Hà An II - Yên Hưng/

Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Viết Vĩnh

1992

 

BC 89

Phụ lục tính toán vốn đầu tư công trình. Khu nuôi tôm công nghiệp Kiến Thụy - Đồ Sơn - Hải Phòng

 

2000

 

BC 90

Báo cáo dự báo khả năng thị trường thế giới và trong nước đáp ứng nhu cầu thủy sản 1996 - 2010/

Hà Xuân Thông

197

 

BC 91

Thuyết minh thiết kế hệ thống thủy lợi khu vực nuôi tôm trồng thủy sản Hoàng Tân huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

BC 92

Báo cáo tổng kết năm 1991 phương hướng nhiệm vụ năm 1992

 

 

 

BC 93

Báo cáo chung nghiên cứu khả thi: dự án nuôi tôm công nghiệp Phù Long - Cát Hải - Hải Phòng

 

2001

 

BC 94

Tóm tắt thuyết minh thiết kế quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

 

1996

 

BC 95

35 năm chính sách và cơ chế quản lý giá của ngành thủy sản

Hà Xuân Thông

1996

 

BC 96

Tiểu luận quản lý nhà nước về nguồn lợi thủy sản vùng nước gần bờ (Biển) và nghề cá quy mô nhỏ của các cộng đồng ngư dân các vùng ven biển

Hà Xuân Thông

1997

 

 

 

 

 

 

BC 97

Điều tra nghiên cứu môi trường vùng Hoàng Tân - Yên Hưng để nuôi thủy đặc sản/

Nguyễn Hữu Tường

1995

 

BC 98 -  BC 99

Báo cáo tổng kết ngành thủy sản từ năm 1969 đến năm 1982 và báo cáo tổng kết 1976 - 1980

 

1992

 

BC 100

Nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển: tóm tắt " Báo cáo tổng quan ngành nuôi trồng thủy sản ven biển"

 

1996

 

BC 101

Dự thảo dự án tiếp tục hoàn chỉnh và đổi mới cơ chế quản lý ngành thủy sản /

Hà Xuân Thông

1987

 

BC 102

Các báo cáo định hướng chiến lược và trọng tâm phát triển

 

1999

 

BC 103

Chương trình lương thực thực phẩm 1986 - 1990 (phần thủy sản)

Hà Xuân Thông

 

 

BC 105

Dự thảo đề án tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nghề cá biển

Hà Xuân Thông

1987

 

BC 106

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 - 2000 tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Đình Sành

 

 

BC 107

Báo cáo chuyên đề: hiện trạng nuôi trồng thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam  và một số định hướng phát triển

 

2003

 

BC 108

Hội thảo mô hình liên doanh, liên kết phát triển tôm xuất khẩu nghành thủy sản (đề tài 08A - 04 - 06)

 

 

 

BC 109

Thuyết minh tính toán thủy lực khu vực nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân huyện yên Hưng Tỉnh Quảng Ninh

 

1995

 

BC 110

Chương trình phát triển tăng cường thể chế và xây dựng năng lực

 

1996

 

BC 111

Chương triình phát triển: đẩy mạnh sự phát triển và tăng trưởng ngành nuôi trồng thủy sản

 

1996

 

BC 112

Dự án điều tra cơ bản nguồn lợi hải sản và điều kiện môi trường các vùng trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển lâu bền ngành hải sản vùng gần bờ biển nước ta

Bùi Đình Chung

1995

 

BC 113 - BC 114

Chiến lược xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời kỳ 1996 - 2000 - 2010

 

1995

 

BC 115

Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 - 2010

 

1999

 

BC 116 trùng 286

Dự thảo định hướng phát triển kinh tế thủy sản các tỉnh duyên hải miền trung thời kỳ 1994 - 2010

Trần Viết Giáp

1994

 

BC 117

Dự án đầu tư di dân và kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới Vinh Quang II - Tiên Lãng - Hải Phòng

 

1992

 

BC 119

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 - 2000 tỉnh Kiên Giang/ Nguyễn Đình Sành

 

1985

 

BC 120

Đánh giá bổ sung hiện trạng sử dụng tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ, ruộng trũng và vùng triều ĐBS. Cửu Long 1993 - 1994

 

1995

 

BC 121

Phát triển và phân bố lực lượng sản xuất  ngành thủy sản 1986-2000

Trần Nhất Anh

1986

 

BC 122

Tổ chức truyền thống các cộng đồng ngư dân Việt Nam/

Hà Xuân Thông

 

 

BC 123

Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam (kế hoạch hành động)

 

 

 

BC 124

Báo cáo tổng kết năm 1997 và phương hướng hoạt động năm 1998 các tỉnh ven biển

 

 

 

BC 125

Hiện trạng về khai thác nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang, Đầm Ô Loan và phương hướng phát triển

Lê Đăng Phan

1993

 

BC 126

Dự  án phát triển nuôi hải sản trên vùng biển Hải phòng  Quảng Ninh giai đoạn 2002 - 2010

 

2002

 

BC

Báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn nghiên cứu khả thi. Dự án: khu nuôi tôm Công Nghiệp Phù Long Cát Hải - Hải Phòng

 

2001

 

BC 128

Tính toán thủy lực trao đổi nước khu vực nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh

 

1996

 

BC 129

Bổ sung thiết kế kỹ thuật công trình nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh

 

1997

 

BC 130 - BC 131

Báo cáo sắp xếp và hoàn thiện hệ thống số liệu kinh tế thủy sản của Viện 1986 - 1990 - 1992

 

1993

 

BC 133

Dự án đầu tư: xây dựng và khai thác vùng kinh tế mới Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

 

1991

 

BC 134

Dự án: Hỗ trợ phát triển nuôi Hải Sản tại vùng biển Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long tỉnh Quảng Ninh - Hải phòng

 

2002

 

BC 135

Dự án đầu tư: nuôi trồng thủy sản vùng Nam Hải - Huyện An Hải TP - Hải Phòng

 

1992

 

BC 136

Số liệu cơ bản các tỉnh miền trung năm 1986 và năm 1990

 

 

 

BC 137

Số liệu cơ bản các tỉnh ĐBS Cửu Long 1986 - 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

BC 138

Dự thảo đề án phân bố lực lượng khai thác ca biển Việt Nam thời kỳ 1986 - 2000(thuộc đề tài 70/01/02/11

 

1984

 

BC 139

 Một số vấn đề tổ chức lại sản xuất và xây dựng ngành thủy sản

 

1984

 

BC 141

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nuôi trồng thủy sản kết hợp với ông nghiệp và lâm nghiệp ở huyện Đầm Dơi tỉnh Minh Hải

 

1996

 

BC 142

Luận chứng kinh tế kỹ thuật: " Cảng cá Vũng Rô"

 

1993

 

BC 143

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nuôi trồng thủy sản kết hợp với ông nghiệp và lâm nghiệp ở huyện Đầm Dơi tỉnh Minh Hải

Hà Xuân Thông

1996

 

BC 144

Báo cáo tổng kết công tác 1995 và kế hoạch công tác 1996

 

1995

 

BC 149

Chiến lược khoa học công nghệ Thủy sản thời kỳ 1996 - 2010

 

1995

 

BC 150

Phác Thảo chiến phát triển kinh tế xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1991 - 2005

 

1988

 

BC 151

Báo cáo tổng kết 1994 7 tỉnh miền trung Thừa Thiên Huế - Ninh Thuận

 

1994

 

BC 152

Một số đánh giá bước đầu về tình hình chế biến và tiêu thụ thủy sản của tỉnh Quảng Nam - Nam Định

 

1995

 

BC 153

Báo cáo đánh giá công tác khuyến ngư năm 1994 phương hướng nội dung và biện pháp đẩy mạnh công tác khuyến những năm tới của ngành thủy sản

 

1995

 

BC 154 - BC 156

Báo cáo sắp xếp hoàn thiện hệ thống số liệu kinh tế thủy sản của Viện 1986 - 1990 1992

Võ Tiềm

1993

 

BC 157

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

 

BC 158

Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991 - 2000 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991 - 1995 của ngành Thủy Sản

 

1990

 

BC 159

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

 

BC 160

Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991 - 2000 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991 - 1995 của ngành Thủy Sản

 

1990

 

BC 161

Báo cáo tổng kết phát triển nông - lâm - ngư nghiệp xây dựng nông thôn và phương hướng phát triển nông nghiệp - nông thôn đến năm 2000

 

1993

 

BC 162

Đề án công tác khuyến ngư giai đoạn 1996 - 2000 tỉnh Kiên Giang

 

1996

 

BC 163

Báo Cáo những vấn đề về đổi mới và phát triển kinh tế Lâm nghiệp/

Nguyễn Quang Hà

1993

 

BC 164

Dự án tiền khả thi xây dựng làng cá Hội Bài  - Phước Hòa

 

1995

 

BC 167

Các dự án đầu tư phát triển ngành Thủy Sản

 

 

 

BC 169

Kế hoạch khoa học công nghệ môi trường 5 năm 2001 - 2005 và 2010

 

2000

 

BC 170

Phát triển khai thác nguồn lợi thủy sản khu vực tứ giác Long Xuyên giai đoạn 1990 - 1995

 

 

 

BC 171

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

 

BC 172

Tóm tắt báo cáo một số vấn đề phát triển ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2000 /

Trần Nhất Anh

1984

 

BC 175

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 - 2000 tỉnh Kiên Giang/

Nguyễn Đình Sành

1985

 

BC 176

Đánh giá hệ thống số liệu 1985 - 1995

 

1997

 

BC177

Báo cáo tổng kết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 2003 và các chỉ tiêu giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 của ngành thủy sản

 

2004

 

BC 178 - BC 179

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất ngành thủy sản thời kỳ 1986 - 2000

 

1985

 

BC 181

Dự án nghiên cứu khả thi nuôi tôm tại xã Thanh Hải - Thanh Phú - tỉnh bến tre

 

1998

 

BC 182

Dự án đầu tư di dân khai thác vùng triều huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa

 

1993

 

BC 183

Dự án đầu tư phát triển sản xuất thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với kinh tế - xã hội vùng Lòng Hồ AYUN HA - tỉnh Gia Lai

 

1994

 

BC 184

Phác thảo chiến lược khoa học và công nghệ năm 2005

 

1992

 

BC 185

Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 1993 biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 1994 của ngành thủy sản

 

1994

 

BC 188

Một số phương pháp dự báo khai thác trong nghiên cứu nghề cá

Chu Tiến Vĩnh, Nguyễn Hữu Đức

 

 

BC 190

Đề án phát triển ngành thủy sản Bình Định năm 2000

 

1994

 

BC 191

Việt Nam tổng quan ngành nông nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm

 

 

 

BC 192

Tập bản vẽ thiết kế sơ bộ: Công trình khu nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Linh - Quảng Trị

 

 

 

BC 193

Báo cáo hiện trạng thủy sản vùng triều biển đông và Tây Nam Bộ

 

1994

 

BC 196

Phụ lục 2: Tình hình dân sinh kinh tế và sản xuất thủy sản trên các đầm phá Việt Nam

 

1995

 

BC 199

Định hướng phát triển công nghiệp, du lịch, đô thị và mạng lưới kỹ thuật hạ tầng vùng cam ranh - Khánh Hòa - Ninh Thuận (báo cáo xin ý kiến)

 

1993

 

BC 200

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình thời kỳ 1996 - 2010

 

1996

 

Bc 205

Báo cáo tổng kết phát triển nông - Lâm - Ngư nghiệp, kinh tế - xã hội từ khi thực hiện nghị quyết 10 của bộ chính trị

 

1988

 

BC 206

Báo cáo tổng kết năm 1983 và 3 năm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước (1981 - 1983) phương hướng nhiệm vụ 1984 - 1985

 

1984

 

BC 207

Báo cáo tổng kết phát triển nông Lâm Ngư nghiệp kinh tế - xã hội từ khi thực hiện nghị quyết 10 của Bộ chính trị

 

1992

 

BC 209

Báo cáo tổng kết năm 1984 phương hướng nhiệm vụ 1985

 

1984

 

BC 210

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm 1991 - 1995 và kế hoạch 1991

 

1990

 

BC 212

Bước đầu đánh giá điều kiện tự nhiên và nguồn lợi Hải Sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Đăng Phan

1989

 

BC 213 - BC 216

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất nghành thủy sản thời kỳ 1986 - 2000. Đề tài 70 - 01 - 02 - 11

 

1984

 

BC 217

Tổng quan phát triển thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995 - 2000

 

1995

 

BC 218 - BC 220

Luận chứng kinh tế hỹ thuật công trình cảng cá Vũng Rô

 

1993

 

BC 221 BC 224

Tóm tắt quan điểm phát triển và phân bổ ngành thủy sản Việt Nam 1986 - 2000

Trần Nhất Anh

1985

 

BC 225 - BC 226

Phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất ngành thủy sản 1986 - 2000 (phần nuôi trồng)

/ Nguyễn Bằng, Lương Ngọc Thúy

1985

 

BC 228 BC 232

Đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố ngành thủy sản phục vụ nhu cầu thực phẩm của nướ ta trong thời gian 10 - 15 năm

 

1984

 

BC 233

Tóm tắt dự án khả thi làn cá Hòn Rớ xã Phước Đồng - TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

 

1995

 

BC 234

Dự án nuôi tôm xuất khẩu Đầm Nại

 

1993

 

BC 235

Dự án vùng nuôi tôm Công Nghiệp Cam Ranh tập 1( báo cáo nghiên cứu khả thi)

 

2000

 

BC 236

Báo cáo tóm tăt kết quả hoạt động của dự án giai đoạn 1 dự án " đánh giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam"

 

1998

 

BC 238

Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996 - 2000

Nguyễn Duy Chỉnh

1991

 

BC 239

Những điều kiện và khả năng phát triển nghề cá Tây Nguyên

 

1993

 

BC 241

Định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ. Thời kỳ 1995 - 2010

 

1994

 

BC 242

Tổng quan về ảnh hưởng quá trình đổi mới lên sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam thuộc tiểu dự án " khảo sát các ảnh hưởng của quá trình đổi mới lên sự phát triển của ngảnh thủy sản Việt Nam"

 

1998

 

BC 243

Số liệu cơ bản các tỉnh ĐBS Cửu Long 1986 - 1990

 

 

 

BC 244 - BC 245

Số liệu cơ bản của các tỉnh miền trung năm 1986 - 1990

 

 

 

BC 246

Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

 

BC 247

Báo cáo công tác giống nuôi thủy sản

 

1996

 

BC 248

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 1996 - 2000

 

 

 

BC 249

Báo cáo đánh giá tác động môi tường dự án. Dự án nuôi trồng thủy sản Tây Nam huyện Phú Cái Tỉnh Bình Định

 

1995

 

BC 250 - BC 252

Ước lượng các chỉ tiêu chung phát triển kinh tế quốc dân giai đợn 1986 - 1990  và đến năm 2000 (phụ lục)

 

1985

 

BC 253

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 - 2000 tỉnh Kiên Giang/

Nguyễn Đình Sành

 

 

BC 254

Dự thảo định hướng phát triển kinh tế thủy sản các tỉnh duyên hải miền trung thời kỳ 1994 - 2010

 

 

 

BC 255

Tổng quan về làng cá và cộng đồng ngư dân(thực trạng và quy hoạch phát triển)

Hà Xuân Thông

1995

 

BC 256

Kết quả điều tra khảo sát thiết kế quy hoạch làng cá Việt Nam

Trần Viết Giáp

1995

 

BC 257

Dự án đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm đầm phá Tam Giang - TP. Huế

 

1992

 

BC 258 BC 259

Dự án đầu tư di dân, xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định

 

1992

 

BC 260

Xây dựng mô hình định cư dân Thủy Điện Đầm Phá ở một sô tiểu vùng Thừa Thiên Huế

 

1995

 

BC 261

Thuyết minh tóm tắt luận chứng kinh tế kỹ thuật cảng cá khu dịch vụ hậu cần nghề cá Đảo Thổ Châu - Tỉnh Kiên Giang

 

1994

 

BC 262 BC 263

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội nghành thủy sản Việt Nam thời kỳ  1991 - 2005/

Hà xuân Tông

1988

 

BC 265 - BC 268

Phương hướng phát triển nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 1990 - 2000

 

1985

 

BC 269

Nguồn lợi hải sản vùng biển tỉnh Phú Yên

Lê Đặng Phan

1990

 

BC 270

Luận chứng kinh tế kỹ thuật cụm công nghiệp cảng cá Vũng Rô

 

1993

 

BC 271 - BC 272

Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới ven biển Đông Trà Ổ

 

1993

 

BC 275

Phác thảo một số vấn đề về chiến lược phát triển ngành thủy sản thời kỳ 1986 - 2000

 

1985

 

BC 276

Báo cáo tóm tăt kết quả hoạt động dự án "đánh giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam giai đoạn 1"

 

1998

 

BC 279 BC 280

Về chiến lược cơ cấu trong ngành kinh tế thủy sản Việt Nam thời kỳ 1991 - 2005/

Hà Xuân Thông

1989

 

BC 284 BC 285

Định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ. Thời kỳ 1995 - 2010

 

 

 

BC 287

Định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ. Thời kỳ 1995 - 2010

 

1994

 

BC 289

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 1997 và biện pháp thực hiện kế hoạch 1998

 

1998

 

BC 290

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1991 - 1995) và định hướng phát triển kê hoạch 5 năm (1996 - 2000) của ngành thủy sản

 

1995

 

BC 291

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thời kì 1986 - 2000

 

1986

 

BC 292

Vùng ngập luc ĐBSCL hiện trạng và giải pháp

 

2001

 

BC 294

Dự án đầu tư phát triển nuôi tôm xuất khẩu ven biển tỉnh: Minh Hải ( Từ bạc liêu đến Gành Hào)

 

1991

 

BC 295

Tài liệu hội nghị triển khai: thi hành pháp lệnh lưu trữ Quốc gia ngành Thủy Sản

 

2001

 

BC 296 - BC 298

Dự án đầu tư khai thác tiềm năng mặt nước nuôi trồng thủy sản

 

1992

 

BC 300

Về chương trình lương thực thực phẩm: thực trạng và phương hướng giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm của nước ta

 

1988

 

BC 301

Dự án VIE/88/033 tổng quan về nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

 

1989

 

BC 302 - BC 303

Việt Nam tổng quan ngành nông nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm

 

 

 

BC 304

Những triển vọng phát triển luu vực hạ lưu sông  mê kong

 

1988

 

BC 308

Báo cáo về tình hình khai thác Hải Sản thời gian qua và phương hướng phát triển khai thác Hải Sản đến năm 2010

 

1994

 

BC 309

Cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu thủy sản thời kỳ 1981 - 1990, thực hiện 2 mục tiêu chiến lược: đời sống và sản xuất

 

1985

 

BC 310

Tổng hợp số liệu cơ bản tình hình năng lực và kết quả sản xuất ngành thủy sản 9 tỉnh vùng ĐBS- Cửu Long trong 2 năm 1989 - 1990

 

 

 

BC 314 - BC 316

Các phần tham khảo của dự án phát triển kinh tế vùng Quản Lệ - Phụng Hiệp

 

 

 

BC 318

Dự án xây dựng và triển khai mô hình quản lý tổng hợp Đới Bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam (Xây dựng khung mô hình và bước đầu triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ thí điểm tại Quảng Nam"

 

2004

 

BC 319

Dự án xây dựng và triển khai mô hình quản lý tổng hợp Đới Bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam: phác thảo chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam

 

2004

 

BC 321

Dự án xây dựng và triển khai mô hình quản lý tổng hợp Đới Bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam: phác thảo hướng dẫn xây dựng kế hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam

 

2004

 

BC  322

Phụ lục đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên va môi trường Đới Bờ

 

2004

 

BC 323

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên và môi trường Đới Bờ

 

2004

 

BC 324

Báo cáo kết quả thực hiện hạng mục: xây dựng khung cơ sở thông tin Địa lý phục vụ quản lý tổng hợp Đới Bờ

 

2003

 

BC 325

Dự án: xây dựng và triển khai mô hình quản lý tổng hợp Đới Bờ cho các tỉnh ven biển Việt Nam. Xây dựng mô hình và bước đầu triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ thí điểm tại Quảng Nam

 

2004

 

BC 326

Hỗ trợ chương trình ngành Thủy Sản: báo cáo tiến độ 2002

 

2003

 

BC 327

Báo cáo tổng kết năm 1995 và kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 của ngành thủy sản KHánh Hòa

 

1995

 

BC 328

Tình hình nuôi tôm sú tại Quảng Ninh

 

1998

 

BC 329

Báo cáo đề tài điều tra nghề cá nhỏ ven bờ tại Đầm Nha Phu

Võ Thiên Lăng

1999

 

BC 330

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình sản xuất thủy sản vùng đảo Cát Hải - Cát Bà/

Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Viết Linh

1991

 

BC 331

Báo cáo kết quả điều tra cơ bản về tiềm năng hiện trạng định hướng mục tiêu , giải pháp phất triển bền vững nuôi trồng thủy sản

 

2003

 

BC 333

Dự án: đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm công nghiệp xã Phú Tân - huyện Gò Công Tỉnh Tiền Giang

 

2000

 

BC 334

Dự án Vùng nuôi tôm công nghiệp Thái Thụy

 

20000

 

BC 335

Báo cáo tổng kết điều kiện môi trường Đầm Thị Nại và các đìa nuôi tôm quanh Đầm Nại phục vụ dự án quy hoạch phát triển nuôi tôm xuất khẩu ở Đầm Nại của Sở thủy sản Ninh Thuận

 

1993

 

BC 337

Số liệu cơ bản tình hình sản xuất thủy sản vùng Nam Bộ năm 1992-1993

 

1994

 

BC 338

Thống kê năng lực ngành thủy sản  1985-1970

 

 

 

BC 339

Nghiên cứu tiền khả thi hệ thống công nghiệp chế biến thủy sản vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010

 

1995

 

BC 340

Tóm tắt báo cáo dự thảo về tổng quan chế biến thủy sản

 

1992

 

BC 341

Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1991 - 1995 định hướng và các giải pháp chủ yếu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1996-2000

 

1996

 

BC 346

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1999 của các tỉnh ven biển

 

 

 

BC 348-349

Báo cáo mục tiêu và biện pháp phát triển ngành thủy sản đến năm 2000 : phương hướng và nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội năm 1997 của ngành thủy sản

 

1996

 

 

 

 

 

 

BC 350

Báo cáo tổng kết năm 1996 và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 1997 ngành thủy sản Quảng Nam Đà Nẵng

 

1996

 

Bc 351

Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 1997

 

1996

 

BC 352

Báo cáo hiện trạng nghề cá huyện đảo cô Tô và một số suy nghĩ về quy hoạch phát triển nghề cá

Lê Văn Vấn

 

 

BC 353-356

Báo cáo tình hình thủy sản và định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản xuất khẩu tỉnh bến tre đến năm 2000

 

1993

 

BC 357 - 358

Dự án công trình nuôi trồng thủy sản vùng kinh tế mới Cồn Cạn

 

 

 

BC 361

Báo cáo tổng kết: Cơ chế quản lý và kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản 1981 - 1984; hoàn thiện cơ chế quản lý cho những năm 1986 - 1990 thực hiện tại mục tiêu chiến lược đời sống và xuất khẩu

 

 

 

BC 362

Báo cáo tổng kết 3 năm 1986 - 1988 thực hiện kế hoạch nhà nước phương hướng nhiệm vụ 2 năm 1989 - 1990 của ngành thủy sản

 

 

 

BC 363

Dự án di dân phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế mới ven biển huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

 

 

 

BC 364

Báo cáo về chương trình đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành thủy sản năm 1992 và dự kiến chương trình đầu tư năm 1993

 

 

 

BC 365

Báo cáo hoạt động của công ty cơ khí thủy sản 1984 - 1988

 

 

 

BC 366

Báo cáo tổng kết 3 năm 1986 - 1988 thực hiện kế hoạch nhà nước phương hướng nhiệm vụ 2 năm 1989 - 1990 của ngành thủy sản

 

 

 

BC 367

Sản lượng khai thác Hải Sản 1985 - 1994

 

 

 

BC 368

Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng tình hình sản xuất thủy sản vùng đảo Cát Hải, Cát Bà/ Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Viết Vĩnh

Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Viết Vĩnh

1991

 

BC 369

Báo cáo công tác giống nuôi thủy sản

 

1996

 

BC 370

Điều kiện tự nhiên các cửa sông Việt Nam

 

 

 

BC 371

Ảnh hưởng của quá trình đổi mới lên sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam

Hà Xuân Thông

1998

 

BC 372

Tổng quan về ảnh hưởng của quá trình đổi mới lên sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam

Hà Xuân Thông

1998

 

BC 373

Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy Đông lạnh Rạch Giá

 

1996

 

BC 374

Những điều kiện và khả năng phát triển nghề cá Tây Nguyên

 

1993

 

BC 375

Những biện pháp phát triển cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam

Hà Xuân Thông

 

 

BC 376

Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy Đà Lạt RG

 

 

 

BC 379

Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990 - 2005/

 Lương Ngọc Thúy

1988

 

BC 380

Hiện trạng và định hướng phát triển thủy sản đến năm 2010

Hà Xuân Thông

1989

 

BC 381 BC 383

Chiến lược phát triển ngành 1990 - 2005/ Hà Xuân Thông

Hà Xuân Thông

1989

 

BC 384

Phác thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội ngành thủy sản Việt Nam thời kỳ 1991 - 2005/ Hà xuân Thông

 

 

 

BC 385 - BC 386

Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990 - 2005/ Lương Ngọc Thúy

 

 

 

BC 387 BC 389

Dự báo chiến lược khoa học kỹ thuật thủy sản đến năm 2000. Phần hai: đánh giá hiện trạng/ Trần Nhất Anh

 

 

 

BC 390 - BC 391

Dự thảo định hướng phát triển kinh tế thủy sản các tỉnh duyên hải miền trung thời kỳ 1994 - 2010

 

 

 

BC 392

Định hướng phát triển ngành Hải Sản thời kỳ 1994 - 2010, từng bước tổ chức khai thác Hải Sản vùng biển đặc quyền kinh tế góp phần tăng cường bảo vệ và quản lý biển/ Nguyễn Tấn Trịnh, Hà Xuân Thông

 

 

 

BC 393

Chiến lược xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời kỳ 1996 - 2000 - 2010

 

 

 

BC 395

Dự án: đầu tư xây dựng vùng kinh tế ven biển Đông trà ổ huyện Phú Mỹ tỉnh Nam Định

 

 

 

BC 396

Phụ lục khái toán vốn đầu tư công trình cảng cá Vũng Rô

 

 

 

BC 397

Thuyết minh luận chứng kinh tế kỹ thuật

 

 

 

BC 398

Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1996 ngành thủy sản

 

 

 

BC 399

Chỉ tiêu kế hoạch năm 1995 Nông Lâm Ngư

 

 

 

BC 400 - BC 401

Báo cáo kết quả đợt khảo sát nghề cá tuyến đảo CôTô thuộc huyện Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

BC 402

Dứ án đầu tư: Di dân khai thác vùng triều Lạch Bạng - Tĩnh Gia  - Thanh Hóa

 

 

 

BC 403

Báo Cáo hiện trạng chế biến và tiêu thụ thủy sản tại địa bàn TP. HỒ Chí Minh

 

 

 

BC 404

Hiện trạng sản xuất thủy sản vùng Đầm Phá Thừa Thiên Huế

 

 

 

BC 405 - BC 406

Điều tra dân sinh kinh tế và tuyến giao thông, diện khu nuôi tôm Vĩnh Thành  - Vĩnh Giang - huyện Vĩnh Linh tỉnh quảng trị

 

 

 

BC 407

Đề án khảo sát lượng Hải Sản và xây dựng chính sách thuế nghề cá năm 1996 1989

 

 

 

BC 408

Luận chứng kinh tế lỹ thuật trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ nuôi tôm và thủy sản xuất khẩu ĐBS. Cửu Long

 

 

 

BC 409

Tổng quan phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995 -2010

 

 

 

BC 410

Thực trạng nuôi trồng thủy sản vùng rừng ngập mặn ở Việt Nam và những kiến nghị/ Lê Thiết Bình

 

 

 

BC 411

Dự án: Vùng tôm công nghiệp Quỳnh Bảng tập I. Báo cáo nghiên cứu khả thi

 

 

 

BC 413 - BC 414

Báo cáo tóm tắt: kết quả quan trắc và phân tích môi trường biển miền trung 2003

 

 

 

BC 415

Tổng quan về nghề nuôi tôm nược lợ ĐBS. Cửu Long ( giai đoạn 1991 - 1995)

 

 

 

BC 418

Báo cáo tổng kết năm 1994 phương hướng nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 1995

 

 

 

BC 419

Phụ lục tính toán vốn đầu tư. Dự án khu nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Thành - Vĩnh Giang huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

 

 

 

BC 420

Mối quan hệ giữa phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và nuôi trồng Hải Sản ven biển Việt Nam

 

 

 

BC 421

Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc và phân tích môi trường biển miền trung 2003/ Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển miền trung

2003

 

 

BC 422

Báo cáo tình hình nuôi tôm sú tại Quảng Ninh

 

 

 

BC 423

Báo cáo tổng kết tình hình nuôi tôm sú tại Quảng Ninh

 

 

 

BC 424

Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa chất, thổ nhưỡng. Công trình: dự án nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Linh - Quảng Trị

 

 

 

BC 425

Dự án: các làng cá tỉnh Quảng Trị

 

 

 

BC 426

Số liệu cơ bản ngành thủy sản Việt Nam 1985 - 1989 - 1990

 

 

 

BC 427

Thủy sản - hồ chứa - hiện trạng và khả năng phát triển

 

 

 

BC 429

Luận văn tốt nghiệp: Hiệu quả nuôi tôm của các vùng Đàn Phá ở Thừa Thiên huế

 

 

 

BC 431

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản

 

 

 

BC 432

Chuyên đề định hướng phát triển ngành thủy sản vùng Bắc Bộ  sâu năm 2000

 

 

 

BC 433

Dự thảo: hiện trạng khai thác hải sản vùng khối tuyến đảo

 

 

 

BC 436

Báo cáo điều tra tại các địa phương

 

 

 

BC 438

Báo cáo điều tra tại các địa phương

 

 

 

BC 439

Đặc điểm tự nhiên và nguồn lợi thủy sản vùng triều

 

 

 

BC 441 - BC 443

Báo cáo chung nghiên cứu khả thi: dự án khu nuôi tôm công nghiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Giang huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị

 

 

 

BC 444 - BC 445

BC tóm tắt kết quả quan trắc phân tích môi trường vùng biển Đông - Đông Nam, Nam bộ năm 2003

 

 

 

BC 446 - BC 447

Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Tây Nam Bộ và Tram Côn Sơn năm 2003

 

 

 

BC 448 - BC 449

Báo cáo đánh giá hoạt động quan trắc phân tích môi trường biển miền Nam năm 2003 và kế hoạch 2004

 

 

 

BC 450

Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc và phân tích môi trường biển phía Bắc Việt Nam 2003

 

 

 

BC 451

Báo cáo đánh giá hoạt động quan trắc phân tích môi trường biển miền Nam năm 2003 và kế hoạch 2004

 

 

 

BC 452

Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc và phân tích môi trường biển phía Bắc Việt Nam 2003

 

 

 

BC 453

Báo cáo tóm tắt : Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản ở các Hồ chứa nước Việt Nam giai đoạn 1995 - 2010

 

 

 

BC 454 BC 455

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng triều thời kỳ 1995 - 2005. Tập II

 

 

 

BC 456 - BC 457

Đánh giá điều kiện tự nhiên tiềm năng, nguồn lợi vùng triều. Hiện trạng sản xuất thời kỳ 1991 - 1993

 

 

 

BC 458

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 1995 và kế hoạch 1991 - 1995 phương hướng nhiệm cụ kế hoạch năm 1996 kế hoạch 1996 - 2000

 

 

 

BC 459 - BC 461

Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án nuôi Tôm công nghiệp Vũng Lắm, xã Tam Anh, Núi Thành Quảng Nam

 

 

 

BC 462

Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa hình. Công trình dự án nuôi tôm Vĩnh Linh - Quảng Trị

 

 

 

BC 463

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2000

 

 

 

BC 464

Dự án xây dựng bến cá quần chúng cửa Vệt 1994 - 1995

 

 

 

BC 465

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2000

 

 

 

BC 466 - BC 267

Một số vấn đề tổ chức lại sản xuất và xây dựng ngành Thủy Sản

 

 

 

BC 468

Bước đầu đánh giá điều kiện tự nhiên và nguồn lợi Hải Sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long/ Lê Đăng Phan

 

 

 

BC 469

Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991 - 2000 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991 - 1995 của ngành Thủy Sản

 

 

 

BC 470

Dự án tiền khả thi - đầu tư nâng cấp mở rộng cảng cá và trung tâm dịch vụ nghề cá Lạch Hới - Thanh Hóa

 

 

 

BC 471

Vùng nuôi tôm Công nghiệp Hoàng Hóa. Tập 1

 

 

 

BC 472

Dự án đầu tư phát triển nuôi tôm xuất khẩu ven biển tỉnh: Minh Hải ( Từ bạc liêu đến Gành Hào)

 

 

 

BC 474

Báo cáo tổng kết: Cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản 1981 - 1984 hoàn thiện cơ chế quản lý cho những năm 1986 - 1990, thực hiện hai mục tiêu chiến lược: đời sống và sản xuất

 

 

 

BC 475

Dự án: đầu tư tàu kiểm ngư tại ngư trường - Quảng Trị

 

 

 

BC 477

Báo cáo bổ sung ( tài liệu hội nghị tổng kết về khai thác Hải Sản tổ chức tại Hà Nội  từ 6 - 7/ 9/ 1994)

 

 

 

BC 478

dự án nghiên cứu khả thi nuôi tôm biển 500 ha QCCT, tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

 

 

 

BC 479 - BC 480

Tài liệu tập huấn dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ

 

 

 

BC 481

Dự án: Nông Lâm Ngư nghiệp xã Hà Linh - huyện Hà Trung - Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

BC 482

Dự án khả thi đầu tư phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ

 

 

 

BC 483

Dự án VIE/88/033 tổng quan về nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

 

 

 

BC 484

Đánh giá vị trí quan trọng cảng biển Kiên Giang

 

 

 

BC 485

Chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế thủy sản 1986 - 1990

 

 

 

BC 486

Sử dụng bền vững và có hiệu quả kinh tế các tài nguyên trong hệ sinh thái rừng ngập mặn

 

 

 

BC 487

Phục hồi và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam

 

 

 

BC 488

Quản lý sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường đất  ngập nước của sông ven biển

 

 

 

BC 489

Thử nghiệm giáo trình lập kế hoạch phát triển bền vững

 

 

 

BC 490

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kì 1991 - 2000 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991 - 1995 của ngành thủy sản

 

 

 

BC 491

Tiêu chuẩn ngành thủy sản

 

 

 

BC 492

Báo cáo nghiên cứu khả thi : hiện đại hóa quản lý nghề cá trên biển

 

 

 

BC 493

Xây dựng hệ thống quan sát tài nguyên thiên nhiên và nuôi trồng tại Việt Nam

 

 

 

BC 494 - BC 495

Kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2003, kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2004

 

 

 

BC 498

Hiện trạng thủy sản vùng Bắc Trung Bộ

 

 

 

BC 499

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Phần 1: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Đồng bằng Sông Hồng và vùng cát ven biển miền Trung (báo cáo tổng hợp)

 

2003

 

BC 500

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Tiềm năng, hiện trạng, hiệu quả nuôi trồng thủy sản ven biển và ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến NTTS ven biển Việt Nam.

 

2002

 

BC 501

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Lượng giác các chi phí môi trường của việc nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam theo các cấp độ: vùng nuôi, đầm nuôi và khai thác tự nhiên.

Hoàng Xuân Cơ (chủ biên)

2002

 

BC 502

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về môi trường và đất ngập triều ven bờ châu thổ Sông Hồng

 

2003

 

BC 503

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Hiệu quả kinh tế của hộ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

 

2002

 

BC 504

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: thuyết minh  bộ bản đồ hiện trạng và biến động diện tích NTTS, các vùng cát và bãi bồi cửa sông, ven biển

TT Viễn thám - Tổng cục Địa chính

2002

 

BC 505

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Khảo sát và đánh giá sơ bộ các thông số vi sinh vật liên quan tới chất lượng môi trường nước nuôi trồng thủy sản ven biển

 

2002

 

BC 506

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Hiệu quả kinh tế của nuôi tôm trên cát tỉnh Ninh Thuận

 

2002

 

BC 507

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Tác động môi trường trong nuôi tôm trên cát tại trọng điểm Ninh Thuận

 

2002

 

BC 508

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: lượng giác các chi phí môi trừơng của việc NTTS ven biển Việt Nam theo các cấp độ: Vùng nuôi, đầm nuôi và khai thác tự nhiên

 

2002

 

BC 509

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần Quy hoạch hệ thống quan trắc - cảnh báo môi trường và dịch bệnh ngành thủy sản đến năm 2010. Chuyên đề xác định mô hình tổ chức và quản lý hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh ngành thủy sản

 

2005

 

BC 509a

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần 4A: nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống quan trắc môi trường để cảnh báo môi trường và dịch bệnh và duy trì nguồn lợi vùng cửa sông, ven biển vịnh Bắc Bộ.

 

 

 

BC 510

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá tính bền vững của NTTS ven biển

 

2002

 

BC 511

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần II: Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giả pháp quản lý. Báo cáo chuyên đề: Khảo sát và đánh giá chất lượng môi trường vùng nuôi thủy sản trên cát tại tỉnh Ninh Thuận

 

2002

 

 

 

 

 

 

BC 512

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần I4B: Cơ sở khoa học hình thành hệ thống quan trắc môi trường để cảnh báo môi trường và dịch bệnh của các thủy vực lợ, ngọt miền Bắc Việt Nam"

Nguyễn Quang Diệu

2002

 

BC 513

Nhiệm vụ nghiên cứu các gải pháp quản lý môi trường phục vụ sản xuất thủy sản bền vững: hợp phần Quy hoạch hệ thống quan trắc - cảnh báo môi trường và dịch bệnh ngành thủy sản đến năm 2010. Chuyên đề thu thập và đánh giá các tư liệu đã có liên quan tới hoạt động quan trắc và phân tích môi trường

Hồ Thu Minh

2005

 

BC 514

Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển cá Tầm, cá Hồi ở Việt Nam (báo cáo tổng kết đề tài)

Nguyễn Việt Nam

2012

 

BC 515

Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển cá Tầm, cá Hồi ở Việt Nam (báo cáo tóm tắt)

Nguyễn Việt Nam

2012

 

BC 516

Hồ sơ nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư bắt đầu thực hiện từ năm 2011: tên nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng luận cứ phục vụ đề xuất định hướng quy hoạch phát triển nuôi cá hồi và cá tầm bền vững tại Việt Nam

Nguyễn Việt Nam

2011

 

BC 517 - 518

Đề tài khoa học cấp cơ sở đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải đảo phía Nam: Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội nghề cá hải đảo phía Nam hiện nay và những biến động trong giai đonạ 5 năm trở lại đây

 

2009

 

BC 519

Đề tài khoa học cấp cơ sở đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải đảo phía Nam: Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá những diễn biến của hoạt động nuôi trồng thủy sản Hải Đảo phía thủy sản Hải trong thời gian 5 năm trở lại đây và hiện trạng hiện nay; Đề xuất các phương hướng phát triển

 

2009

 

BC 520

Nghiên cứu, đánh giá quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng cơ sở hạ tầng và cụm dịch vụ hậu cần nghề cá Hải đảo phía Nam đề xuất phương án phát triển

 

2009

 

BC 521

Đề tài khoa học cấp cơ sở đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải đảo phía Nam: Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng cơ sở hạ tầng và cụm dịch vụ hậu cần nghề cá hải Đảo phía Nam, đề xuất phương án phát triển.

 

2009

 

BC 522

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: tên nhiệm vụ: Đánh giá hoạt động nghề cá trên các hải đảo phía Nam

 

2009

 

BC 523

Đề tài khoa học cấp cơ sở: báo cáo tóm tắt đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải Đảo phía Nam

 

2009

 

BC 524

Đề tài khoa học cấp cơ sở đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải đảo phía Nam: Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá những diễn biến của hoạt động khai thác thủy sản Hải Đảo phía Nam trong thời gian 5 năm trở lại đây và hiện trạng hiện nay; Đề xuất các phương hướng phát triển

 

2009

 

BC 525

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu, đánh giá quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng cơ sở hạ tầng và cụm dịch vụ hậu cần nghề cá Hải Đảo phía Nam, đề xuất phướng án phát triển

 

2009

 

BC 526

Đề tài khoa học cấp cơ sở: báo cáo tổng hợp đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải Đảo phía Nam

 

2009

 

BC 527

Đề tài khoa học cấp cơ sở đánh giá hoạt động nghề cá trên các Hải đảo phía Nam: Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá những diễn biến của hoạt động chế biến và tiêu thụ thủy sản Hải Đảo phía Nam trong thời gian 5 năm trở lại đây và hiện trạng hiện nay; Đề xuất các phương hướng phát triển

 

2009

 

BC 528

Tăng cường sự đóng góp của nghề cá quy mô nhỏ đối với vấn đề xóa đói giảm nghèo và an ninh lương thực

 

2008

 

BC 529

Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng (báo cáo tổng hợp) lựa chọn điểm xây dựng mô hình trình diễn quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng/Lê Xuân Nhật

Lê Xuân Nhật

2008

 

BC 530

Dự án ây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng. Phần 1: lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình.Báo cáo chuyên đề: Quản lý nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của cộng đồng - hiện trạng và đề suất địa điểm thực hiện mô hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long/ Đào Việt Long và cộng tác viên

Đào Việt Long

2008

 

BC 531

Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng (báo cáo tóm tắt) lựa chọn điểm xây dựng mô hình trình diễn quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng/Lê Xuân Nhật

Lê Xuân Nhật

2008

 

BC 532

Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.Phần 1: lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình.Báo cáo chuyên đề Quản lý nguồn lợi thủy sản  với sự tham gia của cộng đồng hiện trạng và đề xuất địa điểm thực hiện mô hình khu vực miền Bắc

Phạm Thị Hồng Vân, Tưởng Phi Lai, Vũ Thị Lành

2008

 

BC 533

Xây dựng các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng. Hoạt động 1 lựa chọn các điểm trình diễn mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng

 

2008

 

BC 534

Thuyết minh dự án lựa chọn các điểm trình diễn mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng

 

2008

 

BC 535

Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.Phần 1: lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình.Báo cáo chuyên đề quản lý nguồn lợi thủy sản  với sự tham gia của cộng đồng hiện trạng và đề xuất địa điểm thực hiện mô hình khu vực Nam Trung Bộ và Đak Lăl

Lê Xuân Nhật và cộng tác viên

2008

 

BC 536

Báo cáo kết thúc dự án Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý thực hiện quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

 

2015

 

BC 537

Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2010

 

BC 537a

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 

BC 538

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định (hồ sơ nghiệm thu cấp nhà nước)

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2009

 

BC 539

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng sinh vật phù du, nguồn lợi và nguồn giống thủy sản trong Đầm Thị Nại (giai đoạn 2008-2009)

ThS. Nguyễn An Khang

2010

 

Bc 540

Thuyết minh đề tài Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2007

 

BC 541

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề Quy trình nuôi tôm Sú kết hợp với Cua Xanh và Cá Măng vùng Hạ Triều

ThS. Thái Ngọc Chiến

2010

 

BC 541a

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng Đầm Thị Nại

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2010

 

BC 542 b

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề phân vùng chức năng theo mục tiêu nuôi trồng thủy sản bền vững ở Đầm Thị Nại

PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn

2009

 

BC 542a

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề Đánh giá tác động môi trường của các hoạt động con người

Phạm Văn Thơm, Lê Thị Vinh

2009

 

BC 542

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề Hiện trạng xu thế diễn biến chất lượng môi trường Đầm Thị Nại

ThS. Lê Thị Vinh

2009

 

BC 543

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề kết quả tính toán mô hình động lực 3D

Bùi Hồng Long

2009

 

BC 544

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng Đầm Thị Nại đến năm 2015

Hồ Công Hường

2009

 

BC 545

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề hiện trạng các hệ sinh thái đặc trưng của Đầm Thị Nại

Nguyễn Xuân Hòa

2010

 

BC 546

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề tổng quan về các hệ sinh thái, nguồn giống và cơ sở thức ăn tự nhiên trong Đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định)

ThS. Nguyễn Xuân Hòa, CN Nguyễn Cho

2009

 

BC 547

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề tổng quan về hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; Kinh tế - xã hội của khu vực Đầm Thị Nại

Trần Anh Tuấn

2009

 

BC 547a

Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường Đầm Thị Nại và đề xuất các biện pháp xử lý

 

2005

 

BC 548

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định. Báo cáo chuyên đề tổng quan về điều kiện tự nhiên của Đầm Thị Nại

TS. Bùi Hồng Long & Phạm Văn Thơm

2009

 

BC 549

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nghiên cứu xây dựng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định.

 

 

 

BC 550

 Thuyết minh dề tài Nghiên cứu đánh giá đặc thù phát triển thủy sản tại một số Hải Đảo Đông Bắc nhằm đề xuất chính sách và cơ chế quản lý đối với khai thác và nuôi trồng thủy sản góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cộng đồng Hải Đảo

TS. Nguyễn Huy Chiến

2008

 

Bc 551

Nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng Quy chế về trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nông nghiệp, nông thôn.Báo cáo chuyên đề đánh giá tính hình thực hiện ĐMC, ĐTM từ trung ương đến địa phương

 

2009

 

BC 552

Nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng Quy chế về trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nông nghiệp, nông thôn.Báo cáo chuyên đề công tác lập và thẩm định các báo cáo ĐMC và ĐTM ở Việt Nam

 

2009

 

BC 553

Nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng Quy chế về trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nông nghiệp, nông thôn.Báo cáo chuyên đề nghiên cứu tổng thuật, phân tích các văn bản quy phạm pháp quy, tài liệu có liên quan đến bản quy chế về trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo ĐMC và ĐTM trong Nông nghiệp, Nông Thôn

 

2009

 

BC 554

Nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng Quy chế về trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nông nghiệp, nông thôn.Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo ĐMC và ĐTM của các bộ nghành. Đề xuất áp dụng cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

2009

 

BC 555

Cân bằng nước đồng bằng sông cửu Long phục vụ chiến lược phát triển bền vững nguồn nước sông MeKong: Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước đồng bằng Sông Cửu Long

Phân Viện Kinh tế và QH TS

2001

 

BC 556

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn về đánh giá tác động môi trường các dự án nuôi trồng thủy sản Biển và nước Lọ

TT Công nghệ Môi trường

2004

 

BC 557

Báo cáo chuyến học tập về tình hình quản lý nghề các ven bờ của tỉnh Hải Nam - Trung Quốc

 

2005

 

BC 558

Báo cáo tổng hợp đề tài Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và kinh tế để chuyển đổi nghề xe tiệp sang nghề khác không Xâm hại nguồn lợi Hải Sản

Nguyễn Chu Hồi

2006

 

BC 559

Báo cáo khoa học đề tài đánh giá dự tác động của khoa học công nghệ cho tăng trưởng Kinh tế trong chế biến thủy sản xuất khẩu

Lê Xuân Nhật

2002

 

BC 560

Đề cương thực hiện cơ sở hạ tầng ngề cá

Lê Nguyên Cẩn

1996

 

BC 561

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống cấp thoát nước vùng nuôi trồng thủy sản Đầm Nại xã Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải và Thị trấn Khánh hải huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: Đề cương và dự toán khảo sát địa hình, địa chất lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Sở TS tỉnh Ninh Thuận

2005

 

BC 562

Báo cáo chuyên đề điều tra khảo sát hiện trạng kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện thể chế chính sách liên quan tới hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực miền trung

TS. Phan Đinh Phúc

2009

 

BC 563

Báo cáo chuyên đề đánh giá tác động môi trường sinh thái lên nghề nuôi trồng thủy sản và ngược lại tại 5 tỉnh Tây Nguyên

TS. Phan Đinh Phúc

2009

 

BC 564

Báo cáo chuyên đề đánh giá tác động môi trường sinh thái lên nghề nuôi trồng thủy sản và ngược lại tại 9 tỉnh ven biển Trung Bộ

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa

2008

 

BC 565

Báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá hiện trạng nghề nuôi trồng thủy sản tại các vùng sinh thái đặc trưng của khu vực Tây Nguyên

TS. Phan Đinh Phúc

2008

 

BC 566

Báo cáo tổng hợp đánh giá quan hệ giữa tự do hóa thương mại với đói nghèo ở Nông thôn và môi trường trong nghề nuôi tôm ở Cà Mau

 

 

 

BC 567

Báo cáo phân tích SWOT các tỉnh khảo sát xây dựng trung tâm nghề cá

 

2011

 

BC 568

Đề cương dự án điều tra cơ bản hương ước trong Đồng quản lý nghề cá ở cộng đồng ngư dân ven biển Việt Nam

 

2008

 

BC 569

Báo cáo tổng kết dự án điều tra phương thức tổ chức nuôi trồng thủy sản thuộc dự án Điều tra phương thức nuôi trồng thủy sản

 

2013

 

BC 570

Báo cáo chuyên đề Phương thức, tổ chức nuôi nhuyễn thể thuộc dự án Điều tra phương thức nuôi trồng thủy sản

 

2013

 

BC 571

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: đánh giá việc thực thi luật bảo vệ môi trường trong nhàng thủy sản và kiến nghị hướng bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện trong thời gian tới

TS. Nguyễn Văn Tài

2004

 

BC 572

Điều tra nguồn lợi hải sản và điều kiện môi trường các vùng trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển lâu bền nghành Hải sản vùng ven bờ: báo cáo tình hình dự án giai đoạn I- Vịnh Bắc Bộ

GS.TSKH Bùi Đình Chung

1999

 

BC 573

Báo cáo tóm tắt tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

PGS.TS. Lê Tiêu La

2009

 

BC 573a

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

PGS.TS. Lê Tiêu La

2009

 

BC 573b

Báo cáo tóm tắt tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (các phụ lục)

PGS.TS. Lê Tiêu La

2009

 

BC 574

Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng và phát triển vùng nuôi trồng thủy sản Tây Nam Đầm Đề Gi huyện Phù Cát - Bình Định

 

1994

 

BC 575

Báo cáo tổng kết toàn diện Hợp đồng khoa học kỹ thuật điều tra cơ bản và quy hoạch bước đầu một số thủy vực có khả năng nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Nguyễn Trọng Nho

1984

 

BC 576

Phân tích và đnahs giá chi tiết điều kiện kinh tế xã hội các hộ dân sống trong vùng phòng hộ xung yếu thuộc dự án bảo vệ và phát triển vùng nước ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long (báo cáo chính thức)

 

1997

 

BC 577

Đặc điểm tự nhiên và nguồn lợi thủy sản vùng triều

 

1994

 

BC 578

Đề tài khoa học đánh giá tác động của ngành thủy sản đối với nền kinh tế quốc dân (báo cáo tổng thuật)

Hà Xuân Thông

2004

 

Bc 579

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhóm thể chế - chính sách

Đàm Thanh Xuân,…

2003

 

BC 580

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng cư dân vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp thích ứng

Viện thủy điện và nâng lượng tái tạo

2013

 

BC 581 - 582

Chương trình hôc trợ Ngành thủy sản giai đoạn II (FSPS II) hợp phần tăng cường quản lý khai thác thủy sản  (SCAPI)

 

2009

 

BC 583

Chương trình giấy chứng nhận nghề cá tại Việt Nam thuộc báo cáo dự án "Cải cách thương mại và chính sách thủy sản, định hình lại các chuỗi cung ứng và đẩy mạnh nhu cầu từ phía người tiêu dùng về việc quản lý nghề cá bền vững

 

2008

 

BC 584

Báo cáo chuyên đề khoa học điều tra khỏa sát hiện trạng kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện thể chế chính sách liên quan tới hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển miền Trung

ThS. Nguyễn Minh Châu

2009

 

BC 585

Quyết định và biên bản đánh giá cấp cơ sở dự án điều tra các yếu tố môi trường sinh thái, hiện trạng sản xuất và kinh tế xã hội để xác định quy mô và cơ cấu nuôi trồng thủy sản bền vững khu vữ miền trung

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2010

 

BC 586

Báo cáo chuyên đề khoa học điều tra, đánh giá hiện trạng nghề nuôi trồng thủy sản các vùng sinh thái đặc trưng khu vực ven biển miền Trung

ThS. Nguyễn Minh Châu

2009

 

BC 587

Báo cáo chuyên đề phân tích đánh giá tư liệu nguy cơ tiệt chủng thủy sinh vật quý hiếm và danhh mục loài để đề xuất nội dung đưa vào quy chế bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng thuộc nhiệm vụ xây dựng quy chế bảo vệ cấc loài thủy sinh quý, hiếm cho cộng đồng

ThS. Phạm Thị Phương Mai

2009

 

BC 588

Thuyết minh nhiệm vụ:xây dựng quy chế bảo vệ cấc loài thủy sinh quý, hiếm cho cộng đồng

 

2008

 

BC 589

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ điều tr, thống kê, lập danh mục và xây dựng cở sở dữ liệu quản lý các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại tại Việt Nam

Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học

2010

 

BC 590

Đánh giá hiện trạng môi trường trong nuôi trồng thủy sản khu vực Bắc Trung Bộ

 

2004