Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản"


(07/04/2021 12:00:00 SA)

Sáng ngày 07/4/2021, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản". Hội thảo này nằm trong khuôn khổ của nhiệm vụ: "Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (lĩnh vực thủy sản)".


Ảnh: Toàn cảnh buổi Hội thảo.


Tham dự Hội thảo có đại diện của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đại diện các các Cục, Vụ (Tổng cục Thủy sản) và Lãnh đạo một số doanh nghiệp có liên quan. Ngoài ra, có đại diện của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản cùng một số thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Với mục tiêu được đặt ra tại nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (lĩnh vực thủy sản)" là: Có được bộ số liệu về hiện trạng nguồn thải và tác động của chất thải nhựa tới các khu bảo tồn biển, cộng đồng cư dân ven biển; Góp phần thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1746/QQĐ-TTg ngày 04/12/2019 về Kế hoạch hành động quốc gia quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam; Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông cho cán bộ, người lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, công đồng dân cư ven biển. Hội thảo kỹ thuật góp ý đã tập trung vào giới thiệu, nội dung và cấu trúc của bản Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản.

Tại Hội thảo, đã có nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó đề nghị nhóm thành viên thực hiện nên làm rõ các giải pháp, chi tiết số liệu dựa trên các căn cứ cụ thể, chứng minh kết quả bằng các phương pháp luận, phương pháp điều tra, chắt lọc các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện để có tính khả thi cao.

Hội thảo kỹ thuật góp ý  "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản" có ý nghĩa thực sự cho nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (lĩnh vực thủy sản)" được thực hiện từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022. Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện.

 VIFEP

Xem thêm >>

Tin tức
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)
 Ngành nuôi biển ngóng chờ quy hoạch không gian biển quốc gia   (05/04/2024 12:00:00 SA)
 Phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh   (04/04/2024 12:00:00 SA)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản   (01/04/2024 12:00:00 SA)
 Gia tăng nguồn lợi tỷ đô từ nghề nuôi biển   (27/03/2024 12:00:00 SA)
 65 năm bứt phá vượt bậc của ngành thuỷ sản   (25/03/2024 12:00:00 SA)
 Gỡ 'thẻ vàng': Thủy sản Việt Nam tập trung vào chuỗi giá trị bền vững   (20/03/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tăng - Vì sao?   (14/03/2024 12:00:00 SA)
 Sớm hoàn thiện và đưa ra đề xuất những phương án khả thi tối ưu nhằm phát triển hệ thống sản xuất tôm – lúa bền vững   (13/03/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...