Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản"


(07/04/2021 12:00:00 SA)

Sáng ngày 07/4/2021, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản". Hội thảo này nằm trong khuôn khổ của nhiệm vụ: "Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (lĩnh vực thủy sản)".


Ảnh: Toàn cảnh buổi Hội thảo.


Tham dự Hội thảo có đại diện của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đại diện các các Cục, Vụ (Tổng cục Thủy sản) và Lãnh đạo một số doanh nghiệp có liên quan. Ngoài ra, có đại diện của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản cùng một số thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Với mục tiêu được đặt ra tại nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (lĩnh vực thủy sản)" là: Có được bộ số liệu về hiện trạng nguồn thải và tác động của chất thải nhựa tới các khu bảo tồn biển, cộng đồng cư dân ven biển; Góp phần thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1746/QQĐ-TTg ngày 04/12/2019 về Kế hoạch hành động quốc gia quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam; Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông cho cán bộ, người lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, công đồng dân cư ven biển. Hội thảo kỹ thuật góp ý đã tập trung vào giới thiệu, nội dung và cấu trúc của bản Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản.

Tại Hội thảo, đã có nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó đề nghị nhóm thành viên thực hiện nên làm rõ các giải pháp, chi tiết số liệu dựa trên các căn cứ cụ thể, chứng minh kết quả bằng các phương pháp luận, phương pháp điều tra, chắt lọc các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện để có tính khả thi cao.

Hội thảo kỹ thuật góp ý  "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản" có ý nghĩa thực sự cho nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tác động của chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đến môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa (lĩnh vực thủy sản)" được thực hiện từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022. Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện.

 VIFEP

Xem thêm >>

Tin tức
 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS- Viễn thám trong giám sát biến động khu vực nuôi tôm hùm phục vụ công tác quản lý nuôi tôm hùm ở Việt Nam”   (20/05/2021 12:00:00 SA)
 Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản"   (07/04/2021 12:00:00 SA)
 Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc với viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (05/03/2021 12:00:00 SA)
 Chặng đường giảm sử dụng phao xốp trong nuôi cá lồng bè tại Thị trấn Cát Bà   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản tỉnh Bình Định đã và đang tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Kết quả quan trắc môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2016-2020   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Thuỷ sản Nam Định – vừa phát triển vừa bảo vệ môi trường   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Tham vấn “Kế hoạch quản lý, kiểm soát chất thải nhựa trong lĩnh vực thủy sản”   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020   (18/12/2020 12:00:00 SA)
 Chiến lược phát triển thủy sản: Cơ hội rất lớn nhưng cũng bộn bề nỗi lo   (23/11/2020 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...