Một số điểm mới về quản lý và phát triển thủy sản bền vững trong Luật Thủy sản năm 2017 (Kỳ 1: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản)


(10/01/2018 12:00:00 SA)

Related image

Đối với lĩnh vực khai thác thuỷ sản, Luật đã đổi mới nhiều quy định mang tính hiện đại.

 

 

Đối với lĩnh vực khai thác thuỷ sản, Luật đã đổi mới nhiều quy định mang tính hiện đại, phù hợp với thông lệ khu vực và quốc tế như các quy định về đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Điều 10) –Luật quy định chỉ giao quyền quản lý nguồn lợi thuỷ sản cho tổ chức cộng đồng địa phương (phải gồm các thành viên là người địa phương), không giao cho cá nhân.

Đối với lĩnh vực điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản, Luật cũng quy định theo hướng phân cấp mạnh cho các địa phương (Điều 13). Theo đó, việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của loài thuỷ sản theo chuyên đề và điều tra nghề cá thương phẩm hàng năm tại các tỉnh được phân cấp giao cho các UBND các tỉnh chỉ đạo thực hiện. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chỉ điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của loài thuỷ sản (05 năm 1 lần) và điều tra nguồn lợi theo chuyên đề.

Liên quan đến nguồn lợi thuỷ sản trong rừng ngập mặn ven biển, việc tách bạch về vai trò quản lý giữa cơ quan lâm nghiệp và cơ quan quản lý thuỷ sản cũng được làm rõ khi quản lý nguồn lợi thuỷ sản trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (ven biển) được quy định là do cơ quan quản lý thuỷ sản chịu trách nhiệm (Điều 18).

Quy định về Quỹ Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi thuỷ sản cũng được cụ thể khi Điều 21 quy định Quỹ Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập và UBND các tỉnh thành lập Quỹ cấp tỉnh. Các Quỹ Trung ương và cấp tỉnh này là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. Quỹ cộng đồng cũng được Nhà nước khuyến khích thành lập nhằm mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Điều 22).

Một điểm mới quan trọng nữa so với Luật Thuỷ sản 2003 là quy định về Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản (Điều 48, 49). Luật mới quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônxác định và giao hạn ngạch Giấy phép khai thác, sản lượng khai thác theo loài được phép khai thác tại vùng khơi (off-shore areas), còn Giấy phép và hạn ngạch khai thác tại vùng ven bờ (near-shore areas) và vùng lộng (middle-shore areas)được phân cấp cho UBND các tỉnh. Thời hạn điều chỉnh, công bố hạn ngạch giấy phép khai thác là 60 tháng 1 lần.

Quy định về cấp Giấy phép khai thác cũng được đổi mới khi Điều 50 quy định tàu cá có chiều dài lớn hơn 6m muốn tham gia khai thác thuỷ sản phải có Giấy phép khai thác và từ 15m dài trở lên phải có thiết bị giám sát hành trình. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp, thu hồi Giấy phép Khai thác; còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ cấp, gia hạn Giấy phép cho tàu cá nước ngoài hoặc tàu Việt Nam đi khai thác ở vùng biển nước ngoài (Điều 51).

Về dịch vụ hậu cần cho khai thác thuỷ sản, Luật Thuỷ sản mới 2017 cũng quy định các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá chỉ được hoạt động khi được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện bởi cơ quan thẩm quyền là UBND tỉnh. Đồng thời, vai trò của các cảng cá được nhấn mạnh qua một loạt quy định về thực hiện thống kê, xác nhận nguồn gốc thủy sản…Theo khuyến nghị của Liên minh Châu Âu (EC) liên quan đến chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Luật thủy sản mới cũng quy định trách nhiệm của cảng cá về từ chối cho bốc dỡ đối với tàu cá vi phạm quy định về IUU; và các quy định liên quan đến IUU cũng được cụ thể hóa trong Luật thủy sản 2017 (Điều 60).

Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôncũng xem xét các cảng cá đủ điều kiện truy xuất nguồn gốc thủy sản để công bố rộng rãi cho các tổ chức trong và ngoài nước biết.

Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuỷ sản, Luật mới cũng tăng mức phạt hành chính lên rất cao so với Luật Thuỷ sản 2003 (có thể tăng gấp 10 lần) hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi vi phạm nghiêm trọng các quy định về IUU (Điều 60).

 

(Còn tiếp kỳ sau với các Điểm mới trong Quản lý lĩnh vực Nuôi trồng thuỷ sản).

 

 

            Cao Lệ Quyên

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS- Viễn thám trong giám sát biến động khu vực nuôi tôm hùm phục vụ công tác quản lý nuôi tôm hùm ở Việt Nam”   (20/05/2021 12:00:00 SA)
 Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản"   (07/04/2021 12:00:00 SA)
 Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc với viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (05/03/2021 12:00:00 SA)
 Chặng đường giảm sử dụng phao xốp trong nuôi cá lồng bè tại Thị trấn Cát Bà   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản tỉnh Bình Định đã và đang tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Kết quả quan trắc môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2016-2020   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Thuỷ sản Nam Định – vừa phát triển vừa bảo vệ môi trường   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Tham vấn “Kế hoạch quản lý, kiểm soát chất thải nhựa trong lĩnh vực thủy sản”   (28/12/2020 12:00:00 SA)
 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020   (18/12/2020 12:00:00 SA)
 Chiến lược phát triển thủy sản: Cơ hội rất lớn nhưng cũng bộn bề nỗi lo   (23/11/2020 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...