Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp


(24/11/2022 12:00:00 SA)

Ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại Thái Bình, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình tổ chức lễ Mít tinh Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp. Tham dự lễ Mít tinh có đại diện các vụ, cục, tổng cục, viện trường, trung tâm, cơ quan báo chí của Bộ và các cấp, ban ngành của Tỉnh Thái Bình đặc biệt có sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.