Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố


(25/11/2022 12:00:00 SA)

Chất thải sinh hoạt nói chung và rác thải nhựa nói riêng là một trong những mối quan tâm lớn ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng ven biển. Theo kết quả một số nghiên cứu cho thấy lượng chất thải sinh hoạt đã tăng khoảng 3 lần trong 15 năm.