Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Viện và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động


(22/03/2023 12:00:00 SA)

$0Ngày 21/3/2023, Công đoànViện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên - Ủy viên BCHCông đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khóa V - Phó Chủ tịch Công đoàn Nôngnghiệp và PTNT Việt Nam, đồng chí  NguyễnThị Phương Chi - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành khóa V - Phó trưởngBan Tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Viện, toàn thể viênchức, người lao động của Viện.$0$0