Cuộc họp tư vấn kỹ thuật về RPOA của các loài các xuyên biển giới Cá thu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Vịnh Thái Lan


(12/08/2019 12:00:00 SA)

Cuộc họp Tư vấn Kỹ thuật về Kế hoạch Hành động Khu vực (RPOA) của các loài xuyên biên giới: Cá thu Ấn Độ - Thái Bình Dương ở Vịnh Thái Lan đã được tổ chức tại Jomtien, tỉnh Chonburi, Thái Lan từ ngày 12 đến ngày 13 năm 2019 và được hỗ trợ bởi Dự án SEAFDEC-Thụy Điển. Cuộc họp có sự tham dự của gần 40 đại diện đến từ các nước Biển Đông và Vịnh Thái Lan như: Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam cũng như đại diện của FAO / RAF, Dự án Thủy sản, Ban Thư ký SEAFDEC, TD, và MFRDMD.

Description: Technical Consultative Meeting on RPOA of Transboundary Species   Indo-Pacific Mackerel in Gulf of Thailand

Cá thu (Họ Scombridae) đặc biệt là cá thu Ấn Độ - Thái Bình Dương còn được gọi là cá thu ngắn (Rastrelliger brachysoma) là loài cá nổi nhỏ quan trọng nhất về kinh tế ở khu vực Đông Nam Á, đóng góp khoảng 38% vào sản lượng đánh bắt cá nổi nhỏ hoặc 11% tổng sản lượng khai thác. sản lượng thủy sản năm 2010. Tiểu vùng Vịnh Thái Lan là một trong những ngư trường quan trọng của cá thu Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi sản lượng cá thu cao nhất trong khu vực Vịnh Thái Lan (GoT) được đánh bắt bằng lưới vây và lưới rơi. Do đó, việc quản lý các loài xuyên biên giới bao gồm cá thu Ấn Độ - Thái Bình Dương là rất quan trọng và các phương pháp tốt nhất và kế hoạch hành động khu vực để quản lý loài xuyên biên giới này cần được xây dựng để đảm bảo rằng cá thu Ấn Độ - Thái Bình Dương được thu hoạch bền vững.

Mục tiêu của cuộc họp này là dự thảo Kế hoạch hành động khu vực về quản lý nghề cá đối với cá thu Ấn Độ - Thái Bình Dương và môi trường sống của chúng ở tiểu vùng Vịnh Thái Lan và dự thảo sẽ được các nước thông qua trong cuộc họp tới.

VIFEP (TH)

Xem thêm >>

Tin tức
 Tập huấn về Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản   (04/01/2023 12:00:00 SA)
 Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố   (25/11/2022 12:00:00 SA)
 Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp   (24/11/2022 12:00:00 SA)
 Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam   (13/10/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (30/09/2022 12:00:00 SA)
 Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Ngành thủy sản gia tăng giá trị từ chế biến sâu   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Năm tỉnh ven biển sẽ thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá   (21/09/2022 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...