Chặng đường giảm sử dụng phao xốp trong nuôi cá lồng bè tại Thị trấn Cát Bà


(28/12/2020 12:00:00 SA)

Hiện nay, trên quần đảo Cát Bà có  440 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh, trong đó vịnh Bến Bèo 266 cơ sở, vịnh Lan Hạ có 127 cơ sở, và vịnh Cát Bà 47 cơ sở. Vật liệu nhựa sử dụng trong nuôi lồng bè trên vịnh bao gồm: phao xốp, phi nhựa, lưới, bao bì đựng thức ăn, dụng cụ cho thủy sản ăn….