Đổi mới phong cách làm việc, thực hiện quyết tâm, quyết liệt các mục tiêu phát triển thủy sản


(15/01/2019 12:00:00 SA)

 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo một số Vụ thuộc Bộ NN & PTNT, Tổng cục Thủy sản cùng tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức, người lao động của Viện.

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN & PTNT, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp nhà nước, địa phương đã được đẩy mạnh để nghiệm thu theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt; công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, công tác quản lý nội bộ đã đi vào nền nếp, đội ngũ công chức, viên chức của Viện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy tinh thần đoàn kết và phối hợp tốt trong triển khai công việc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2018, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã đề ra nhiệm vụ công tác năm 2019, trong đó nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công tác kế hoạch tài chính, quản trị và hợp tác quốc tế, Viện cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Viện trong việc thực hiện các đề tài, đề án, dự án; có chính sách khen thưởng, đãi ngộ kịp thời đối với viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; bổ sung thêm đội ngũ viên chức có trình độ cao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các viên chức trẻ tham gia nghiên cứu khoa học…

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, trung tâm thuộc Viện và đại diện các Vụ thuộc Bộ NN & PTNT, Tổng cục Thủy sản  đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số nội dung nghiên cứu về quản lý khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức trẻ, đề xuất một số nhiệm vụ, định hướng nghiên cứu khoa học của Viện với Lãnh đạo Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được cũng như đóng góp của Viện cho thành tựu chung của ngành Thủy sản trong năm 2018. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị: "Viện cần chú ý hơn nữa đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu vào các nhiệm vụ quản lý của ngành thủy sản; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, các địa phương và cacsdoanh nghiệp. Đổi mới phong cách làm việc, thực hiện quyết tâm, quyết liệt các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, bám sát vào thực tiễn sản xuất để có hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển thủy sản.  Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Tăng cường phối hợp với các Viện nghiên cứu trong ngành để trao đổi chia sẻ về các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan tới sự phát triển bền vững ngành thủy sản".

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản Nguyễn Thanh Tùng thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019. Nhân dịp năm mới 2019, Viện trưởng Nguyễn Thanh Tùng chúc Lãnh đạo Bộ NN & PTNT, Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, các vị khách mời cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công!

VIFEP (TH) 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Tập huấn về Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản   (04/01/2023 12:00:00 SA)
 Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố   (25/11/2022 12:00:00 SA)
 Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp   (24/11/2022 12:00:00 SA)
 Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam   (13/10/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (30/09/2022 12:00:00 SA)
 Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Ngành thủy sản gia tăng giá trị từ chế biến sâu   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Năm tỉnh ven biển sẽ thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá   (21/09/2022 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...