Hội thảo quốc gia về bảo vệ rùa biển và thú biển


(26/07/2023 12:00:00 SA)

Ngày 25-27/7/2023, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Văn phòng dự án tổ chức TRAFFIC international Việt Nam (TRAFFIC)  tổ chức Hội thảo Quốc gia về bảo tồn rùa biển và thú biển.