Tập huấn về Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản


(04/01/2023 12:00:00 SA)

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các nghiên cứu viên, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (VIFEP) phối hợp với Trung tâm nghề cá Thế giới (WFC) tổ chức khóa tập huấn 03 ngày về “Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản”.