Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS- Viễn thám trong giám sát biến động khu vực nuôi tôm hùm phục vụ công tác quản lý nuôi tôm hùm ở Việt Nam”


(20/05/2021 12:00:00 SA)

Sáng ngày 19/5/2021, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Ứng dụng công nghệ GIS- Viễn thám trong giám sát biến động khu vực nuôi tôm hùm phục vụ công tác quản lý nuôi tôm hùm ở Việt Nam”. Đề tài này  thuộc  nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về thủy sản năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Trong những năm gần đây, diện tích và vị trí các khu vực nuôi tôm hùm luôn biến động bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Công tác cập nhật thông tin sản xuất 2 chiều giữa người lao động, sự chỉ đạo sản xuất của chính quyền địa phương với ngành nông nghiệp chưa kịp thời, thậm chí còn chậm. Các cơ quan quản lý nhà nước chưa có cơ sở dữ liệu (CSDL) riêng về hoạt động nuôi tôm hùm vì thế ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản nói chung. Vì thế, rất cần có một hệ thống thông tin địa lý hiện đại, đồng bộ trên cơ sở ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh và công nghệ viễn thám xây dựng bản đồ nhằm theo dõi, cập nhật diễn biến hoạt động nuôi tôm hùm, quy hoạch vùng nuôi,… đồng thời đưa ra cảnh báo sớm, hỗ trợ công tác quản lý và hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ GIS- Viễn thám trong giám sát biến động khu vực nuôi tôm hùm phục vụ công tác quản lý nuôi tôm hùm ở Việt Nam” (Theo Quyết định số 2208/QĐ-BNN-TCTS ngày 16/6/2020).

Với mục tiêu chính được đặt ra: Theo dõi và đánh giá được hiện trạng môi trường, vùng nuôi và biến động các khu vực nuôi tôm hùm ở Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2019 hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất của cơ quan quản lý Bộ, Ngành, địa phương. Nhiệm vụ đã tập trung vào: Xây dựng bản đồ hiện trạng, CSDL địa lý các khu vực nuôi tôm hùm 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên giai đoạn 2015 - 2019; Đánh giá sự biến động về diện tích, vị trí các khu vực nuôi tôm hùm 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên giai đoạn 2015 - 2019; Xây dựng phần mềm GIS dạng Web-base (còn gọi là WebGIS) vận hành trực tuyến trên mạng Internet trên một tên miền (domain) và cập nhật dữ liệu hàng năm; Đánh giá hiện trạng nuôi và môi trường vùng nuôi tôm hùm ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019.

Tại buổi nghiệm thu, yêu cầu được đặt ra là: Nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện lại các báo cáo tổng hợp, tóm tắt, chuyên đề theo góp ý của các phản biện và thành viên hội đồng để chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ dự kiến vào ngày 27/5/2021.

 VIFEP

Xem thêm >>

Tin tức
 Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố   (25/11/2022 12:00:00 SA)
 Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp   (24/11/2022 12:00:00 SA)
 Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam   (13/10/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (30/09/2022 12:00:00 SA)
 Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Ngành thủy sản gia tăng giá trị từ chế biến sâu   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Năm tỉnh ven biển sẽ thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022   (21/07/2022 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...