Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020


(09/07/2020 12:00:00 SA)

Ngày 9/7/2020, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ảnh Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện tiếp tục triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trong đó nhấn mạnh tới việc phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu.

Viện cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 như: Bám sát các chủ trương chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển, hoạt động của Bộ và Tổng cục Thủy sản để đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất của ngành thủy sản. Viện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của cấp trên giao; đồng thời đẩy mạnh kết nối với các Cục, Vụ, Viện, Trường, các tổ chức kinh tế và địa phương để hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp, chủ động kiểm tra, kiểm soát các đề tài, dự án nghiệm thu theo đúng tiến độ và đặc biệt phải đảm bảo chất lượng. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức trong toàn Viện.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các phòng, trung tâm thuộc Viện đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số nội dung về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế tài chính, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và đề xuất một số nhiệm vụ, định hướng nghiên cứu khoa học của đơn vị mình trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. Cụ thể: Xây dựng các giải pháp thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ thường xuyên; Nâng cao năng lực trình độ học vấn, áp dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu; Quy định cơ chế rõ ràng, chú trọng công tác ngoại giao và chất lượng sản phẩm…

Tiếp thu ý kiến của tập thể, Viện trưởng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn chuyển đổi từ hưởng ngân sách nhà nước sang cơ chế tự chủ nên gặp rất nhiều khó khăn và thử thách trong công việc cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên chức. Do vậy, tập thể Viện cần phải cố gắng đoàn kết trên tinh thần lạc quan, cùng nhau vượt qua, nỗ lực trong công tác nghiên cứu, đánh giá năng lực, chất lượng sản phẩm…để khẳng định uy tín của mình đối với ngành Thủy sản nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung.

Thu Hằng

Xem thêm >>

Tin tức
 Hội thảo khoa học toàn quốc “Kinh tế và chính sách phát triển thủy sản trong mối quan hệ với tăng trưởng xanh”   (08/05/2024 12:00:00 SA)
 Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản (07/5/1984-07/5/2024)   (08/05/2024 12:00:00 SA)
 VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN - 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   (03/05/2024 12:00:00 SA)
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)
 Ngành nuôi biển ngóng chờ quy hoạch không gian biển quốc gia   (05/04/2024 12:00:00 SA)
 Phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh   (04/04/2024 12:00:00 SA)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản   (01/04/2024 12:00:00 SA)
 Gia tăng nguồn lợi tỷ đô từ nghề nuôi biển   (27/03/2024 12:00:00 SA)
 65 năm bứt phá vượt bậc của ngành thuỷ sản   (25/03/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...