Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020


(09/07/2020 12:00:00 SA)

Ngày 9/7/2020, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ảnh Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện tiếp tục triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trong đó nhấn mạnh tới việc phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu.

Viện cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 như: Bám sát các chủ trương chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển, hoạt động của Bộ và Tổng cục Thủy sản để đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất của ngành thủy sản. Viện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của cấp trên giao; đồng thời đẩy mạnh kết nối với các Cục, Vụ, Viện, Trường, các tổ chức kinh tế và địa phương để hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp, chủ động kiểm tra, kiểm soát các đề tài, dự án nghiệm thu theo đúng tiến độ và đặc biệt phải đảm bảo chất lượng. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức trong toàn Viện.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các phòng, trung tâm thuộc Viện đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số nội dung về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế tài chính, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và đề xuất một số nhiệm vụ, định hướng nghiên cứu khoa học của đơn vị mình trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. Cụ thể: Xây dựng các giải pháp thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ thường xuyên; Nâng cao năng lực trình độ học vấn, áp dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu; Quy định cơ chế rõ ràng, chú trọng công tác ngoại giao và chất lượng sản phẩm…

Tiếp thu ý kiến của tập thể, Viện trưởng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn chuyển đổi từ hưởng ngân sách nhà nước sang cơ chế tự chủ nên gặp rất nhiều khó khăn và thử thách trong công việc cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên chức. Do vậy, tập thể Viện cần phải cố gắng đoàn kết trên tinh thần lạc quan, cùng nhau vượt qua, nỗ lực trong công tác nghiên cứu, đánh giá năng lực, chất lượng sản phẩm…để khẳng định uy tín của mình đối với ngành Thủy sản nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung.

Thu Hằng

Xem thêm >>

Tin tức
 Tập huấn về Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản   (04/01/2023 12:00:00 SA)
 Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố   (25/11/2022 12:00:00 SA)
 Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp   (24/11/2022 12:00:00 SA)
 Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam   (13/10/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (30/09/2022 12:00:00 SA)
 Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Ngành thủy sản gia tăng giá trị từ chế biến sâu   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Năm tỉnh ven biển sẽ thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá   (21/09/2022 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...