Nghiệm thu Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuỷ sản


(26/04/2023 12:00:00 SA)

Sáng ngày 24/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nghiệm thu Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuỷ sản với sự tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế và một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Ảnh: Nghiệm thu Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuỷ sản.

Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuỷ sản (thuộc Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi hoàn thiện dự thảo Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuỷ sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức các Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia có liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản đã chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề án Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuỷ sản cùng dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

VIFEP

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Lấy ý kiến người lao động và người sử dụng lao động đối với tài liệu truyền thông về an toàn vệ sinh lao động và các quyền của người lao động thuyền viên tàu cá   (13/09/2023 12:00:00 SA)
 Diễn đàn “ Bàn giải pháp phát triển chuỗi giá trị tôm hùm”   (09/08/2023 12:00:00 SA)
 Gặp gỡ, trao đổi kế hoạch làm việc tại Việt Nam   (03/08/2023 12:00:00 SA)
 Xây dựng Đề án “Phát triển Trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu thủy sản khu vực ven biển   (28/07/2023 12:00:00 SA)
 Hội thảo quốc gia về bảo vệ rùa biển và thú biển   (26/07/2023 12:00:00 SA)
 Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác thủy sản   (20/07/2023 12:00:00 SA)
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023   (19/07/2023 12:00:00 SA)
 Khi nào rác thải nhựa không trở thành nỗi ám ảnh của người dân ven biển?   (30/06/2023 12:00:00 SA)
 Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023   (05/06/2023 12:00:00 SA)
 Vui, buồn xuất khẩu cá tra Việt Nam   (22/05/2023 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...