Trang chủ   >  

Sử dụng vật liệu ống nhựa HDPE nuôi tôm hùm thay thế lồng, bè truyền thống


(17/12/2020 12:00:00 SA)

Tôm hùm là loài giáp xác có giá trị về kinh tế cao, được thì trường tiêu dùng ưa thích và là đối tượng đang được chú trọng trong nuôi trồng thủy sản. Ở Việt Nam, tôm hùm phân bố tự nhiên ở các tỉnh ven biển miền Trung (từ Quảng Bình tới Bình Thuận) và đang phát triển nuôi tập trung chủ yếu tại 02 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.


Trong 10 năm qua (giai đoạn 2010 - 2019) nghề nuôi tôm hùm Việt Nam đã có sự phát triển nhanh cả về quy mô số lượng lồng và sản lượng tôm hùm nuôi. Đến năm 2019 số lượng lồng nuôi tôm hùm đạt 189.186 lồng (tăng bình quân là 18,2%/năm), sản lượng tôm hùm nuôi ước đạt 2.394 tấn (tăng bình quân 6,2%/năm) (Tổng cục thủy sản, 2019). Nghề nuôi tôm hùm từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, phục vụ cho xuất khẩu, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nuôi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì một trong những hạn chế, khó khăn đã và đang ảnh hưởng đến hiệu quả, tiềm năng phát triển nuôi tôm hùm nước ta hiện nay là công nghệ lồng nuôi. Vật liệu làm lồng nuôi còn đơn giản, thô sơ và khả năng chống chịu bão kém, trong khi tại các vùng nuôi tôm hùm hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng bão gió, áp thấp nhiệt đới với tần suất cao. Vì vậy khi thiên tai xảy ra thiệt hại về tài sản cho người nuôi là rất lớn trong những năm qua.