THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ I NĂM 2018


(15/03/2018 12:00:00 SA)

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ I NĂM 2018

 

 

 

1.            Nhan đề chính: Khô hạn, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long: cơ sở Lý luận và thực tiễn

 

Tên tác giả: GS.TSKH Lê Huy Bá (chủ biên); TS Lương Văn Việt – PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn

Nhà xuất bản: ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2017.

Số trang: 525

ISBN: 9786047352883

 

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đi sâu phân tích Biến đổi khí hậu  đặc biệt là hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng sâu vào nội đồng cho những vùng thấp trũng.

Chương 1: các khái niệm và thuật ngữ về biến đổi khí hậu, kho hận, xâm nhậpmặn.

Chương 2: Ảnh hưởng của EL NINO đến khô hạn và xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Chương 3: Hạn hán và phương pháp đánh giá hạn hán

Chương 4: Khô hạn, xâm nhập mặn gây phèn hóa, mặn hóa và ảnh hưởng của nó lên môi trường sinh thái

Chương 5: Đặc điểm khí hậu, thủy văn liên quan đến khô hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu Long

Chương 6: Các đập thủy điện trên dòng sông MEKONG làm tăng xâm nhập mặn ở đồng bằng SCL.

Chương 7: Thay đổi xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

Chương 8:Xâm nhập mặn ở ĐBSCL 2015-2016

Chương 9: Ảnh hưởng của nước biển dâng, thủy triều lên xâm nhập mặn ĐBSCL

Chương 10: Sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông cửu long do xâm nhập mặn và can kiệt dòng chảy

chương 11: Một số giải pháp công trình thích ứng chung sống với xâm nhập mặn ĐBSCL.

Chương 12: Một số giải pháp để thích ứng, chung sống với xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Chương 13: Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn lên các đô thị ven biển và những bài học kinh nghiệm.

 

 

 

2. Nhan đề chính: Độc học môi trường (Phần chuyên đề)

Tên tác giả: TSKH Lê Huy Bá (chủ biên); PGSTS. Thái Văn

Nhà xuất bản: ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 923

ISBN: 978-604-73-4964-7

 

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đã đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến nhất trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng ngày thiếu khoa học của chúng ta. Để hạn chế, phòng ngừa những tiềm ẩn có thể xảy ra, chúng ta cần có những hiểu biết về các loại độc chất môi trường, về nguồn gốc phát sinh, hoạt động trong môi trường.

Chương 0 : Tổng quan về Độc học môi trường

Chương 1 : Độc học môi trường về ĐIOXIN

Chương 2 : Độc học môi trường về bảo vệ thực vật

Chương 3 : Khả năng hấp thụ và phóng thích của keo sét, mùn đối với một số kim loại nặng trong bùn đáy kênh rạch TP.HCM

Chương 4 : Ảnh hưởng của một số kim loại nặng  đến quá trình sinh trưởng của thực vật.

Chương 21: .......

 

 

3.            Nhan đề chính: Mô hình hóa môi trường

Tên tác giả: PGSTSKH. Bùi Tá Long

Nhà xuất bản: ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 441

ISBN: 978-604-73-2714-0

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đề cập đến những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường; các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí; Các mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp Gauss, phương pháp Berliand; Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng nước;Mô hình streeter - Phelps mô phỏng chất lượng nước trên kênh sông; Mô phỏng chất lượng nước bằng phần mềm Qual2k;  Mô hình hóa nước dưới đất.

4. Nhan đề chính: Quy hoạch Môi trường

Tên tác giả: PGST. Phùng Chí Sỹ, TS. Nguyễn Thế Tiến

Nhà xuất bản: ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 291

ISBN: 978-604-73-2727-0

 

Tóm tắt nội dung: cuốn sách này nhóm tác giả giới thiệu một công trình nghiên cứu về quy hoạch môi trường, bao gồm cơ sở lý thuyết và ứng dụng thực tế tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Đà Nẵng.Cách tiếp cận và cơ sở khoa học của quy hoạch môi trường; Phương pháp lập quy hoạch môi trường vùng; giới thiệu các phương pháp lập bản đồ quy hoạch môi trường, tổng quan đặc điểm tự nhiên, hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền trung; Phân vùng lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm miền trung phục vụ quy hoạch môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phát triển đô thị và công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2010; đề xuất các giải pháp quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch phát triển đô thị và công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2010; lập bản đồ quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền trung.

5. Nhan đề chính: Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam bộ trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tên tác giả: PGS.TS Võ Văn Sen; TS.Lê Thanh Hòa.PGS.TS Trần Nam Tiến

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 769

ISBN: 978-604-73-3785-9

 

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách là tập hợp các bài tham luận của tác giả từ nhiều cách tiếp cận khác nhau đến từ các trường đại học , học viện, viện và các trung tâm nghiên cứu, đặc biệt là từ các cơ quan. Cuốn sách đề cập đến các vấn đề tự nhiên môi trường trong phát triển đới bờ Nam Bộ; các vấn đề kinh tế - xã hội- văn hóa trong phát triển quản lý đới bờ Nam Bộ; Một số giải pháp phát triển bền vững vùng đới bờ Nam Bộ.

6. Nhan đề chính: Cơ sở và ứng dụng quản lý sức khỏe Tôm Hùm Nuôi Lồng.

 Tên tác giả: TS. Võ Văn Nha

Năm xuất bản: NXB nông nghiệp, 2016

Số trang: 227

ISBN: 978-604-60-2268-8

 

  

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đề cập đến những cơ sở khoa học trong quản lý sức khỏe tôm hùm nuôi lồng; Quản lý sức khỏe Tôm hùm Lồng, nhằm góp phần phục vụ người nuôi tôm hùm và những ai muốn hiểu biết thêm về cơ sở khoa học trong quản lý sức khỏe tôm hùm nuôi lồng trong hệ thống nuôi hở trên biển, đồng thời nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế trong nuôi tôm hùm lồng ở nhiều nơi trong vùng.

 

7. Nhan đề chính: Nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long thành công và thách thức trong phát triển bền vững

Tên tác giả: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương; GS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Năm xuất bản: NXB nông nghiệp, 2016

Số trang: 239

ISBN: 978-604-60-2289-3

 

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách tập trung đề cập đến một số vấn đề sau: sự hình thành và phát triển của nghề nuôi cá tra thương mại ở Đồng bằng Sông Cửu Long;phân loại, phân bố và một số đặc điểm sinh học của cá Da Trơn PANGASIIDAE; Công nghệ sản xuất giống cá tra: Động lực quan trọng của phát triển; một số vấn đề mới về sinh lý học Cá Tra; Dinh Dưỡng và thứ ăn cá tra; đặc tính môi trường ao nuôi Cá Tra; bệnh và quản lý dịch bệnh trong nuôi Cá Tra; Tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh tế của nghề; thực trạng và giải pháp trong quản lý chất lượng chuỗi sản xuất Cá Tra; Quản lý sức khỏe cá trong ao nuôi và tình hình sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi Cá Tra.

8. Nhan đề chín: Quản lý môi trường (Phần chuyên đề)

Tên tác giả: PGSTSKH. Lê Huy Bá (chủ biên); Thái Vũ Bình, Võ Đình Long

Nhà xuất bản: ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 590

ISBN: 978-604-73-3610-4