Diễn đàn Tham vấn Thủy sản Đông Nam Á (AFCF) lần thứ 11


(05/07/2019 12:00:00 SA)

Sáng ngày 25/6/2019, tại thành phố Đà Nẵng, trong khuôn khổ các Hội nghị ASEAN về Thủy sản, Ban thư ký ASEAN, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã tổ chức Diễn đàn Tham vấn Thủy sản Đông Nam Á (AFCF) lần thứ 11.

Description: The 11th ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)

Tham dự Diễn đàn có đại diện Ban thư ký ASEAN, đại diện các quốc gia thành viên ASEAN và các tổ chức nghề cá khu vực như SEAFDEC, NACA... Các kết quả thảo luận sẽ được tập hợp và báo cáo tại Cuộc họp các Bộ trưởng Nông lâm nghiệp của ASEAN (SOM - AMAF).

AFCF nhằm hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn giúp các quốc gia thành viên ASEAN sử dụng hiệu quả các nguồn lợi thủy sản của mình thông qua các biện pháp quản lý nghề cá hiệu quả, trong đó có các mục tiêu chính như Chống khai thác bất hợp pháp, Thúc đẩy các biện pháp thực hành thủy sản bền vững, Đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, Thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu và Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, AFCF cũng giúp các quốc gia thành viên ASEAN trao đổi, nắm bắt thông tin, xây dựng các cách tiếp cận và ứng phó chung với những vấn đề liên quan đến thương mại thủy sản cũng như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các quốc gia thành viên ASEAN.

Nối tiếp các vấn đề được thảo luận từ những Diễn đàn trước, AFCF lần thứ 11 sẽ tiếp tục trao đổi các vấn đề nhằm phát triển nghề cá khu vực bền vững như việc thực thi Kế hoạch hành động khu vực về quản lý cường lực khai thác và Kế hoạch hành động khu vực về Cường lực khai thác (RPOA – Fishing Capacity), Hợp tác khu vực hướng tới phát triển nghề cá quy mô nhỏ bền vững, Bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản, Thiết lập các khu duy trì nguồn giống thủy sản, Tác động của biến đổi khí hậu tới nghề cá và Nuôi trồng thủy sản trong khu vực, Đấu tranh với hoạt động khai thác bất hợp pháp (IUU) và việc Triển khai Kế hoạch hành động khu vực chống khai thác bất hợp pháp (RPOA – IUU), Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực và hài hòa các biện pháp kiểm dịch động thực vật trong khu vực, Vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản… Đặc biệt, các quốc gia thành viên ASEAN tham dự Diễn đàn sẽ nhân cơ hội này để cập nhật tới các đại biểu những công việc từng quốc gia đã tiến hành và đạt được đối với từng mục tiêu, đồng thời đưa ra những đề xuất cần thiết để tiếp tục triển khai những hoạt động liên quan, trình lên SOM – AMAF xem xét và phê duyệt trong thời gian tới.

VIFEP (TCTS)

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)
 Ngành nuôi biển ngóng chờ quy hoạch không gian biển quốc gia   (05/04/2024 12:00:00 SA)
 Phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh   (04/04/2024 12:00:00 SA)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản   (01/04/2024 12:00:00 SA)
 Gia tăng nguồn lợi tỷ đô từ nghề nuôi biển   (27/03/2024 12:00:00 SA)
 65 năm bứt phá vượt bậc của ngành thuỷ sản   (25/03/2024 12:00:00 SA)
 Gỡ 'thẻ vàng': Thủy sản Việt Nam tập trung vào chuỗi giá trị bền vững   (20/03/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tăng - Vì sao?   (14/03/2024 12:00:00 SA)
 Sớm hoàn thiện và đưa ra đề xuất những phương án khả thi tối ưu nhằm phát triển hệ thống sản xuất tôm – lúa bền vững   (13/03/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...