Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023


(19/07/2023 12:00:00 SA)

Ngày 19/7/2023, tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Viện.


Ảnh toàn cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện tiếp tục triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong đó nhấn mạnh tới việc phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu. Viện đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng được giao, giải quyết một số nhiệm vụ còn tồn đọng của thời gian trước và hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thủy sản đặt ra trong giai đoạn này: Viện đã xây dựng được “Chiến lược Phát triển Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Hoạt động của Viện đã đi vào ổn định dựa trên cơ sở các Quy chế: Quy chế Hoạt động của Viện, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở... Trên cơ sở phân cấp quản lý cho các đơn vị, Lãnh đạo Viện đã tạo cơ chế, điều kiện hoạt động cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có tư cách pháp nhân được chủ động trong việc tuyển dụng lao động hợp đồng, kiện toàn tổ chức và tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập ngoài lương cho cán bộ công nhân viên của đơn vị mình. Cán bộ, viên chức và người lao động của Viện có trình độ đào tạo chuyên sâu, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tích cực học hỏi kinh nghiệm và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo được Viện tiếp tục quan tâm và đa dạng hoá loại hình đào tạo phù hợp với đặc thù công tác của Viện. Chú trọng chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài cho các hướng hoạt động mũi nhọn của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Viện cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Nghiên cứu, bám sát Luật Quy hoạch, Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn liên quan và Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển Viện. Bám sát các chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển và kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thủy sản để đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất của ngành thủy sản. Các hoạt động nghiên cứu của Viện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của cấp trên giao; đồng thời đẩy mạnh kết nối với các Cục, Vụ, Viện, Trường, các tổ chức kinh tế và địa phương để hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. Chuyển hướng hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn ở trong và ngoài nước trong việc tư vấn, xây dựng các khu công nghiệp thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các hỗ trợ từ các dự án nước ngoài để đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động. 

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, trung tâm thuộc Viện đã phát biểu ý kiến tập trung vào một số nội dung như:  Sắp xếp ổn định tổ chức, rà soát lại các nhiệm vụ, khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024. Nâng cao tinh thần chủ động, tự giác trong công việc, đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và đề xuất một số nhiệm vụ, định hướng nghiên cứu khoa học của đơn vị mình trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

VIFEP

 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Nguồn cung toàn cầu suy giảm, xuất khẩu tôm Việt Nam có thể tăng 15% năm nay   (26/02/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tháng 1 tăng mạnh hơn 60% và kỳ vọng xuất khẩu năm 2024   (20/02/2024 12:00:00 SA)
 Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024   (15/02/2024 12:00:00 SA)
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 kết hợp Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.   (26/01/2024 12:00:00 SA)
 Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024   (26/01/2024 12:00:00 SA)
 Hướng tới mục tiêu 100% các hồ tự nhiên được đánh giá nguồn lợi thủy sản   (24/01/2024 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030   (23/01/2024 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản sau 5 năm gia nhập CPTPP: Thị phần tăng trưởng liên tục   (19/01/2024 12:00:00 SA)
 Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản ký giao ước thi đua cùng các đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT   (17/01/2024 12:00:00 SA)
 Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (04/12/2023 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...