Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 kết hợp Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.


(26/01/2024 12:00:00 SA)

Sáng 25/1/2024, tại Hà Nội, Viện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, kết hợp Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.