Hội thảo khoa học toàn quốc “Kinh tế và chính sách phát triển thủy sản trong mối quan hệ với tăng trưởng xanh”


(08/05/2024 12:00:00 SA)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (07/5/1984-07/5/2024), trong 2 ngày 6-7/5/2024, tai Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học toàn quốc về kinh tế và chính sách phát triển thủy sản trong mối quan hệ với tăng trưởng xanh.