VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN - 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


(03/05/2024 12:00:00 SA)

Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản thành lập đúng vào thời điểm cả đất nước đang giao thời chuyển từ bao cấp sang đổi mới, Viện bắt đầu vận mệnh của mình ngay từ những bước đi chập chững đầu tiên với muôn vàn khó khăn, thử thách. Để rồi sau 40 năm cố gắng, nỗ lực xây dựng và phát triển, đã từng bước trưởng thành và khẳng định tầm vóc của mình trong sự phát triển chung của ngôi nhà Nông nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản (7/5/1984-7/5/2024), Viện xin trích dẫn bài viết: "VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN - 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN" của TS. Nguyễn Thanh Bình, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.