Hội thảo “Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”


(26/07/2019 12:00:00 SA)

Ảnh Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Giang Thu,  Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã nêu lên mục đích ý nghĩa và nội dung nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý về các chính sách bảo vệ môi trường biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường biển, hiện trạng môi trường biển và định hướng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để thực hiện Luật Thủy sản năm 2017. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biều đã thảo luận chia sẻ hiện trạng và những khó khăn về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản tại các tỉnh.

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chất lượng nước biển ven bờ ở Việt Nam nhìn chung còn khá tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam trong những năm gần đây.

Do môi trường biển ven bờ đã bị ô nhiễm nên hiện tượng tôm, cá ven biển chết hàng loạt xảy ra với tần xuất, phạm vi và mức độ ảnh hưởng  ngày càng tăng. Tác động từ môi trường đến nguồn lợi thủy sản ngày càng gia tăng, đây là một thách thức lớn trong phát triển ngành thủy sản.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp cho công tác quản lý môi trường và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản như: Quản lý tổng hợp vùng bờ, đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Hồng Ngân

Xem thêm >>

Tin tức
 Tập huấn về Phân tích định lượng trong phân tích chính sách lĩnh vực thủy sản   (04/01/2023 12:00:00 SA)
 Cộng đồng ngư dân ven biển Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa sinh hoạt tại gia đình và khu phố   (25/11/2022 12:00:00 SA)
 Tuyên truyền giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp   (24/11/2022 12:00:00 SA)
 Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam   (13/10/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (30/09/2022 12:00:00 SA)
 Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn   (23/09/2022 12:00:00 SA)
 Ngành thủy sản gia tăng giá trị từ chế biến sâu   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững   (21/09/2022 12:00:00 SA)
 Năm tỉnh ven biển sẽ thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá   (21/09/2022 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...