Hội thảo “Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”


(26/07/2019 12:00:00 SA)

Ảnh Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Giang Thu,  Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã nêu lên mục đích ý nghĩa và nội dung nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý về các chính sách bảo vệ môi trường biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường biển, hiện trạng môi trường biển và định hướng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để thực hiện Luật Thủy sản năm 2017. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biều đã thảo luận chia sẻ hiện trạng và những khó khăn về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản tại các tỉnh.

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chất lượng nước biển ven bờ ở Việt Nam nhìn chung còn khá tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam trong những năm gần đây.

Do môi trường biển ven bờ đã bị ô nhiễm nên hiện tượng tôm, cá ven biển chết hàng loạt xảy ra với tần xuất, phạm vi và mức độ ảnh hưởng  ngày càng tăng. Tác động từ môi trường đến nguồn lợi thủy sản ngày càng gia tăng, đây là một thách thức lớn trong phát triển ngành thủy sản.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp cho công tác quản lý môi trường và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản như: Quản lý tổng hợp vùng bờ, đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Hồng Ngân

Xem thêm >>

Tin tức
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022   (21/07/2022 12:00:00 SA)
 Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII   (21/07/2022 12:00:00 SA)
 Doanh nghiệp thủy sản 'đón sóng' tăng trưởng lớn   (20/06/2022 12:00:00 SA)
 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022   (07/06/2022 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu tôm trong tháng 4 sẽ tiếp tục tăng   (05/05/2022 12:00:00 SA)
 TS Nguyễn Thanh Tùng làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II   (09/03/2022 12:00:00 SA)
 Phấn đấu trở thành trung tâm chế biến thủy sản toàn cầu   (08/02/2022 12:00:00 SA)
 Giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành thuỷ sản, thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn và hướng tới Kinh tế biển xanh   (09/12/2021 12:00:00 SA)
 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS- Viễn thám trong giám sát biến động khu vực nuôi tôm hùm phục vụ công tác quản lý nuôi tôm hùm ở Việt Nam”   (20/05/2021 12:00:00 SA)
 Hội thảo kỹ thuật góp ý "Bản kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành thủy sản"   (07/04/2021 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...