Hội thảo “Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”


(26/07/2019 12:00:00 SA)

Ảnh Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Giang Thu,  Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã nêu lên mục đích ý nghĩa và nội dung nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý về các chính sách bảo vệ môi trường biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường biển, hiện trạng môi trường biển và định hướng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để thực hiện Luật Thủy sản năm 2017. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biều đã thảo luận chia sẻ hiện trạng và những khó khăn về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản tại các tỉnh.

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chất lượng nước biển ven bờ ở Việt Nam nhìn chung còn khá tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam trong những năm gần đây.

Do môi trường biển ven bờ đã bị ô nhiễm nên hiện tượng tôm, cá ven biển chết hàng loạt xảy ra với tần xuất, phạm vi và mức độ ảnh hưởng  ngày càng tăng. Tác động từ môi trường đến nguồn lợi thủy sản ngày càng gia tăng, đây là một thách thức lớn trong phát triển ngành thủy sản.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp cho công tác quản lý môi trường và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản như: Quản lý tổng hợp vùng bờ, đồng quản lý nguồn lợi thủy sản, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Hồng Ngân

Xem thêm >>

Tin tức
 Tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình hợp tác, liên kết điển hình trong nông nghiệp   (14/11/2023 12:00:00 SA)
 Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất tiêu thụ tôm hùm   (18/10/2023 12:00:00 SA)
 Lấy ý kiến người lao động và người sử dụng lao động đối với tài liệu truyền thông về an toàn vệ sinh lao động và các quyền của người lao động thuyền viên tàu cá   (13/09/2023 12:00:00 SA)
 Diễn đàn “ Bàn giải pháp phát triển chuỗi giá trị tôm hùm”   (09/08/2023 12:00:00 SA)
 Gặp gỡ, trao đổi kế hoạch làm việc tại Việt Nam   (03/08/2023 12:00:00 SA)
 Xây dựng Đề án “Phát triển Trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu thủy sản khu vực ven biển   (28/07/2023 12:00:00 SA)
 Hội thảo quốc gia về bảo vệ rùa biển và thú biển   (26/07/2023 12:00:00 SA)
 Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác thủy sản   (20/07/2023 12:00:00 SA)
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023   (19/07/2023 12:00:00 SA)
 Khi nào rác thải nhựa không trở thành nỗi ám ảnh của người dân ven biển?   (30/06/2023 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...