Hội thảo “Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai và thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai”.


(29/05/2020 12:00:00 SA)

Ngày 21/5/2020, tại hội trường Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức buổi Hội thảo nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai và thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai”. Ngoài 09 thành viên Hội đồng nghiệm thu, hội thảo còn có sự tham gia của Lãnh đạo Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, đại diện Ban quản lý chương trình KC.08, đại diện Văn phòng chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và các thành viên đề tài.


Ảnh Hội thảo.

Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch thủy sản là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KC.08/16-20 “Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai và thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản khu vực vẹn biển đồng bằng Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai”. Mục tiêu đề tài là: (1) Đánh giá được rủi ro đa thiên tai ở khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ và những thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản; (2) Đề xuất được các giải pháp chia sẻ rủi ro đa thiên tai phù hợp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài cần triển khai 04 nội dung sau: (1) Đánh giá tình hình nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở khu vực ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ (ĐBBB) trong 20 năm qua, những thành công thất bại và những thiệt hại do thiên tai gây ra; (2) Đánh giá rủi ro đa thiên tai đối với NTTS khu vực ven biển ĐBBB; (3) Đánh giá những thiệt hại do đa thiên tai có thể gây ra đối với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển ĐBBB; (4) Xây dựng và đề xuất được giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển ĐBBB.

Đến nay, đề tài đã triển khai công việc theo đúng tiến độ và đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước. Đề tài đã đề xuất các giải pháp chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai trong bối cảnh nhiều thách thức phát triển đòi hỏi tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị và tác động gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy bảo hiểm theo mô hình liên kết hợp tác xã (liên kết ngang) – liên kết chuỗi sản xuất (liên kết dọc – Tín dụng/Ngân hàng – Bảo hiểm là mô hình phù hợp với thách thức phát triển của lĩnh vực NTTS trong giai đoạn mới của thời kỳ hội nhập. Trong đó, giải pháp bảo hiểm được đề xuất áp dụng theo chỉ số thời tiết khi thời tiết vượt ngưỡng rủi ro để khắc phục vấn đề trục lợi bảo hiểm. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quyết định 1042/QĐ-BTC ngày 8/5/2013 áp dụng đối với bảo hiểm thủy sản cách thức tính số tiền bảo hiểm, tỷ lệ bồi thường, phí bảo hiểm.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả “Đạt” và yêu cầu đơn vị thực hiện hoàn tất các thủ tục còn lại hoàn thiện hồ sơ theo Quy định.

VIFEP


Xem thêm >>

Tin tức
 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020   (09/07/2020 12:00:00 SA)
 Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản   (24/02/2020 12:00:00 SA)
 Dự báo xuất khẩu tôm sang EU đạt 800 triệu USD trong năm 2020   (20/02/2020 12:00:00 SA)
 Hợp tác công tư “xây” hạ tầng thuỷ sản   (18/02/2020 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản năm 2020: Bám sát khuyến nghị của EC   (03/02/2020 12:00:00 SA)
 Phải có chiến lược, giải pháp phát triển cụ thể cho từng giai đoạn để tạo tiền đề tự chủ về tổ chức, nhiệm vụ và tài chính   (14/01/2020 12:00:00 SA)
 Toàn cảnh kinh tế thủy sản năm 2019 và dự báo năm 2020   (31/12/2019 12:00:00 SA)
 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt 8,8 tỷ USD   (23/12/2019 12:00:00 SA)
 Sản xuất thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 5,4%   (06/11/2019 12:00:00 SA)
 Cá tra trước cơ hội phục hồi ở Mỹ   (23/10/2019 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...