Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn


(30/09/2022 12:00:00 SA)

Ngày 30/9/2020 tại Cần Thơ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ NNPTNT phối hợp với Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản tổ chức hội thảo: “Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.