Tham vấn “Kế hoạch quản lý, kiểm soát chất thải nhựa trong lĩnh vực thủy sản”


(28/12/2020 12:00:00 SA)

Vừa qua tại Quy Nhơn, Vụ Khoa học và Công nghệ môi trường phối hợp với Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo tham vấn “Kế hoạch quản lý, kiểm soát chất thải nhựa trong lĩnh vực thủy sản”. Tham dự hội thảo các đại diện các cụ, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục thuỷ sản, ban quản lý cảng cá các tỉnh Nam Trung Bộ.