Trang chủ   >  

Triển khai mô hình phân loại, thu gom rác thải nhựa trên tàu cá nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của ngư dân


(14/10/2022 12:00:00 SA)

Với vai trò là đơn vị tư vấn cho Bộ NN&PTNT những chính sách của ngành thủy sản. Năm 2022, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã triển khai mô hình phân loại, thu gom rác thải nhựa trên tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Qúa trình triển khai mô hình có sự tham gia có 20 tàu đánh cá tại cảng cá Quy Nhơn, Chi cục thủy sản tỉnh Bình Định và Ban quản lý cảng cá Quy Nhơn.