Xây dựng Đề án “Phát triển Trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu thủy sản khu vực ven biển


(28/07/2023 12:00:00 SA)

Để khởi động cho quá trình xây dựng Đề án “Phát triển Trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu thủy sản khu vực ven biển” (gọi tắt là Đề án), theo tinh thần nghị quyết 78 - NQ/CP của Chính phủ và thực hiện quy hoạch phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Cục thuỷ sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng phối hợp với các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà mau tiến hành tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan và cùng nhau thống nhất các hoạt động cần thực hiện trong năm 2023 và 2024. Cục Thuỷ sản, Bộ NNPTNT cùng phối hợp với Tổ chức GFA/GIZ tại Việt Nam tổ chức hội thảo đầu tiên bàn về Xây dựng Đề Án tại 3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu thủy sản khu vực ĐBSCL. Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 18/7/2023 tại tỉnh Sóc Trăng.